Chương trình hành động của các ứng viên ĐBQH khóa XV được bầu tại Nghệ An

(Danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội được xếp theo A, B, C…)