Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Vân Chi

Họ và tên: NGUYỄN VÂN CHI

Ngày, tháng, năm sinh: 17/9/1966

Nghề nghiệp, chức vụ: Đại biểu chuyên trách, Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan.

Tôi là Nguyễn Vân Chi, quê xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là Tiến sỹ kinh tế, Thạc sỹ về Quản lý nhà nước. Hiện tôi là Đại biểu chuyên trách của Quốc hội khóa XIV và đang công tác tại Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội với vị trí là Ủy viên Thường trực. Trước khi trình bày Chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin tóm tắt những đóng góp của mình trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua như sau:

Trước khi được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi đã được đào tạo với chuyên môn về kinh tế và có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính, chính sách thuế và hội nhập quốc tế. Với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của mình và với trách nhiệm là một Đại biểu Quốc hội, tôi đã cố gắng bằng nhiều cách khác nhau đóng góp vào các dự  án luật, vào quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước. Trong đó, tôi đã thể hiện rõ chính kiến của mình về các nội dung chính sách, mang tính xây dựng và phản biện, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Tôi đã có những đóng góp hiệu quả vào các dự án luật như Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Quản lý tài sản công, Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp cho người nộp thuế gặp khó khăn,… Các ý kiến, quan điểm đóng góp cũng như phản biện của tôi đều nhằm hướng đến việc xây dựng các quy định bình đẳng, không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho các đối tượng yếu thế. Tôi cũng chú ý đến các quy định nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia, quyền thu thuế của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế, và kiên quyết yêu cầu loại bỏ những nội dung dự thảo có thể tạo ra kẽ  hở cho việc lợi dụng, tham nhũng chính sách,…

Đối với vai trò là một đại biểu Quốc hội trong Đoàn Nghệ An, tôi đã tham mưu và cùng phối hợp với Đoàn chuẩn bị ý kiến tham gia trong các vấn đề về kinh tế – xã hội, các dự án Luật … góp phần cùng Đoàn ĐBQH Nghệ An làm tốt nhiệm vụ của mình trong các kỳ họp của Quốc hội.  Đặc biệt, tôi cũng đã cố  gắng làm cầu nối giữa Nghệ An và trung ương. Chẳng hạn, khi xây dựng, thẩm tra kế hoạch và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, khi thẩm tra dự toán phân bổ Ngân sách Trung ương hàng năm, tôi luôn chú ý đến đến các dự án và dự toán ngân sách của tỉnh Nghệ An, như dự án cầu Cửa Hội, dự án tuyến đường ven biển đoạn đi qua Nghệ An, dự án đường đường cao tốc Bắc – Nam đoạn đi qua Nghệ An, dự án Hồ chứa nước bản Mồng…

Với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Nghệ An, tôi hiểu rằng các chính sách an sinh xã hội là rất quan trọng. Chính vì vậy, tôi đã quan tâm đến việc xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, các chính sách cho người nghèo, phụ nữ và các đối tượng gặp khó khăn. Tôi đã tham gia cùng với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội để nghiên cứu các giải pháp chính sách nhằm kiểm soát hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế và Quỹ bảo hiểm xã hội, và tham gia trong vấn đề bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng phụ nữ khi xây dựng Luật Người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Đặc biệt, tôi đã cùng với  Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An triển khai tổ chức một số các hoạt động an sinh xã hội cụ thể  trên địa bàn tỉnh và địa bàn ứng cử.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, bằng những đóng góp của mình, có những việc tôi hài lòng vì đã làm được, song có những điều vẫn còn trăn trở. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của các cử tri để tôi có cơ hội được thực hiện tiếp những điều còn trăn trở với Chương trình hành động tập trung vào những nội dung chính như sau:

Thứ nhất, đối với công tác lập pháp, trong vai trò Đại biểu chuyên trách  tại Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, với chuyên môn của mình, tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc xây dựng, phản biện chính sách, tham gia đóng góp để đổi mới quy trình làm luật của Quốc hội, để các chính sách đi vào thực chất, có hiệu quả, đơn giản và khả thi hơn. Để có được những quan điểm chính sách thật sự tiến bộ, tôi sẽ đẩy mạnh việc sử dụng mạng lưới các chuyên gia trong và ngoài nước để cập nhật các thực tiễn tốt của các nước, nghiên cứu xây dựng phương án áp dụng  trong điều kiện của Việt Nam. Đặc biệt, tôi sẽ vẫn kiên quyết theo đuổi để phản biện lại với những chính sách, quy định có thể gây ra sự lợi dụng, trục lợi chính sách, từ phía của doanh nghiệp cũng như các cán bộ thực thi công vụ.

Thứ hai, trong công tác thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, với vị trí trong Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, tôi sẽ luôn chú ý đến vấn đề kỷ luật tài chính, đến hiệu quả sử dụng ngân sách để tránh lãng phí, thất thoát. Khi quyết định các vấn đề quan trọng về tài chính ngân sách, tôi cũng sẽ chú trọng nhiều hơn đến các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình cho đồng bào dân tộc, nông dân, nông thôn, các chính sách tiền lương, an sinh xã hội, và trong từng chính sách sẽ luôn lưu ý đến vấn đề bình đẳng giới, đến quyền lợi của các đối tượng là phụ nữ, trẻ em, người yếu thế.

Thứ ba,về công tác giám sát, ngoài việc tham gia vào các đoàn giám sát của Quốc hội theo Chương trình, với những trăn trở của mình, tôi mong muốn được  góp phần nâng cao hiệu lực của công tác giám sát trong nhiệm kỳ tới. Từ việc lựa chọn các nội dung, chủ đề giám sát cần hướng tới tăng cường tính công khai minh bạch, để từ đó có các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả. Đặc biệt là trong các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, quản lý đất đai, quản lý tài sản công… Đồng thời, trên cơ sở ý kiến, tâm tư nguyện vọng, phản ánh của cử tri về những vấn đề nổi cộm trong xã hội, các cơ quan của Quốc hội cần tổ chức các đoàn giám sát, các phiên giải trình theo chuyên đề với các Bộ, ngành, các tổ chức liên quan. Qua đó, làm rõ những bất cập, hạn chế của chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện để có giải pháp xử lý, điều chỉnh phù hợp.

Thứ tư, trong vai trò người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong các vấn đề chung của xã hội,  của địa bàn, bám sát thực tiễn cuộc sống để phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tiếp tục công tác an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn. Rút kinh nghiệm từ thực tế triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi sẽ cố gắng thực hiện công việc này một cách hiệu quả và thiết thực hơn.

Thứ năm, nếu được tiếp tục là một Đại biểu trong Đoàn ĐBQH Nghệ An, tôi cũng sẽ nỗ lực thực hiện vai trò là cầu nối của cử tri Nghệ An, trong đó có các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Thị  xã Cửa Lò với Trung ương khi thực thi chức trách tại Ủy ban Tài chính ngân sách, trong công tác thẩm tra và thảo luận các các chương trình mục tiêu quốc gia cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình dân tộc, miền núi, biển đảo, các chương trình an sinh xã hội, các kế hoạch đầu tư công,… để các chương trình này phù hợp với thực tiễn của tỉnh Nghệ An nói riêng cũng như các địa phương khác nói chung.

Cuối cùng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ hết sức cố gắng để thực hiện tốt các định hướng trong chương trình hành động nêu trên, sẽ đóng góp hết mình về trí tuệ, công sức để không phụ lòng tin của cử tri Nghệ An, cũng như của cử tri cả nước.Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể cử tri để  tôi có điều kiện được tiếp tục thực hiện những ý nguyện của mình./.