Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Hoàng Thị Thu Hiền

Họ và tên: HOÀNG THỊ THU HIỀN

Ngày, tháng, năm sinh: 10/ 11/1975

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

Tôi tốt nghiệp đại học đến nay đã hơn 20 năm; qua 3 đơn vị công tác. Tôi đã có 12 năm gắn bó cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN tỉnh, đoàn kết, nỗ lực, phát huy những truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ xứ Nghệ, không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo đưa phong trào Hội Phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Thông qua hoạt động Hội đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho phụ nữ; tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát, phát hiện và đề xuất sửa đổi những bất cập trong thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em… Dù làm gì, ở vị trí nào tôi đều trân trọng và đam mê công việc của mình. Tôi không ngừng học tập, tích lũy kiến thức, kỹ năng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, tác phong của người cán bộ, đảng viên để cùng tập thể Hội LHPN tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tôi được tổ chức Hội, cấp ủy và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Với tôi đây là vinh dự lớn và trách nhiệm cũng rất nặng nề. Bởi Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân; cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là đại biểu Quốc hội sẽ phải thay mặt cho nhân dân tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tôi mong muốn được quý cử tri tin tưởng, ủng hộ bầu tôi làm đại biểu Quốc hội, để tôi có cơ hội thực hiện chương trình hành động với những nội dung như sau:

Thứ nhất, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh đầy đủ tới Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan; tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, kiến nghị với Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; thúc đẩy hội nhập kinh tế, đáp ứng đầy đủ các cam kết quốc tế, phù hợp với lợi ích quốc gia; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, đề xuất với Quốc hội tiếp tục hoàn thiện những chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại, theo hướng hữu cơ, tạo ra những chuỗi sản phẩm hàng hóa an toàn, có sức cạnh tranh cao, gắn với chế biến, kết nối và tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Quan tâm đến chất lượng xây dựng nông thôn mới, đến nhu cầu nước sạch, môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tăng khả năng ứng phó với những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó, sâu sát với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Thứ tư, được Hội LHPN tỉnh giới thiệu ứng cử Quốc hội, tôi ý thức rất rõ trách nhiệm đại diện của mình trước hội viên, phụ nữ tỉnh nhà. Tôi sẽ đề xuất với Quốc hội xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới; giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; hướng dẫn, bảo vệ phụ nữ và trẻ em thực hiện tốt quyền của mình đã được pháp luật quy định. Đề xuất với Quốc hội hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; quan tâm đến phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ tàn tật, neo đơn, các nữ thanh niên xung phong; quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: bạo lực giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tệ nạn xã hội…

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu Quốc hội tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt những cam kết của mình trong chương trình hành động tôi vừa trình bày trước cử tri. Để những ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri hiện hữu trong những quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới./.