Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Phạm Phú Bình

Họ và tên: PHẠM PHÚ BÌNH

Ngày, tháng, năm sinh: 12/3/1973

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, tôi được Thường vụ Quốc hội giới thiệu, cơ quan nơi công tác và cử tri nơi cư trú tin tưởng ủng hộ, và qua hiệp thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội tại tỉnh Nghệ An, đơn vị bầu cử số 3 – gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành.

Tôi xin tự giới thiệu: Tên tôi là Phạm Phú Bình, sinh năm 1973, quê quán tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Được đào tạo đại học Kinh tế Thương mại tại Liên Xô trước đây, sau đó làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ Khoa học Quản lý tại Vương quốc Anh; từ năm 2009 đến nay, tôi công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, và hiện là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của bộ. Trong suốt quá trình 27 năm công tác, tôi đã không ngừng trau dồi, phấn đấu, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bản thân đã trải qua một số vị trí công tác trong bộ máy hành chính Nhà nước, nhưng đây là lần đầu tôi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Tôi ý thức được rằng, đây vừa là một vinh dự, nhưng cũng là một thử thách to lớn.

Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Nghệ An, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; là nơi sinh ra của nhiều anh hùng dân tộc, chí sĩ yêu nước, danh nhân văn hóa của đất nước; là cái nôi của cách mạng, của Xô Viết Nghệ Tĩnh; và đặc biệt – là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Qua tìm hiểu về tình hình địa phương, tôi đã thấy được những bước phát triển mạnh mẽ của Nghệ An trong thời gian qua, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 7,2%; GRDP bình quân đầu người gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nhưng tôi cũng được biết đến nhiều khó khăn còn tồn tại đối với nhân dân địa phương, do thiên tai – biến đổi khí hậu và thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội.

Vì vậy, tôi vừa cảm thấy vinh dự, tự hào, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn đặt trên vai những người đại biểu của nhân dân nơi đây.

Nếu được quý vị cử tri tin tưởng, bầu là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một người đại biểu tại cơ quan quyền lực tối cao này của nhân dân, với chương trình hành động như sau:

Trước hết, là người đại biểu của nhân dân, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi là lắng nghe và thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; làm người đại diện đáng tin cậy để tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến và kiến nghị của nhân dân với Quốc hội và các cơ quan liên quan.

Để làm được như vậy, tôi sẽ luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình của Quốc hội và của địa phương; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, và địa bàn; tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Trong công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật của đất nước; ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh đầy đủ các hoạt động của đời sống xã hội; sửa đổi các văn bản pháp luật hiện tại phù hợp với xu thế phát triển và tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước; đưa các chủ trương, chính sách hợp lòng dân đi vào cuộc sống.

Tôi đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo để khuôn khổ pháp luật được hoàn thiện phù hợp với định hướng hội nhập quốc tế toàn diện; trong đó cụ thể là tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và chủ trương Việt Nam tham gia sâu rộng, chủ động hơn trong vai trò kiến tạo, cũng như dẫn dắt, định hình các cơ chế hợp tác quốc tế đa phương, khu vực và song phương.

Để làm được việc này, tôi sẽ phát huy sở trường trong việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, kết hợp với việc tổng hợp ý kiến của người dân về thực tiễn cuộc sống, từ đó đóng góp có hiệu quả nhất cho công tác xây dựng pháp luật.

Trong thực hiện nhiệm vụ giám sát tối cao, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động giám sát của Quốc hội, đề nghị Quốc hội quan tâm giám sát có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm nhiều nhất, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm và minh bạch.

Để thực hiện nhiệm vụ này, ngoài các hoạt động tiếp xúc cử tri, tôi sẽ luôn sẵn sàng tiếp công dân theo quy định của pháp luật; khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; theo dõi và đôn đốc việc giải quyết; khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở Trung ương về những vấn đề mà cử tri và nhân dân bức xúc, kiến nghị; khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan liên quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét thận trọng, có chính sách, biện pháp hợp lý kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí; bảo đảm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đất nước; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước; bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ, chăm sóc người có công.

Ngoài ra, với tư cách là một đại biểu Quốc hội chuyên trách được bầu ra bởi nhân dân Nghệ An, tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại Quốc hội và tại tỉnh nhà; thực hiện vai trò hỗ trợ kết nối giữa tỉnh với Trung ương; đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Nghệ An trong việc nỗ lực phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, như mục tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tín nhiệm của quý vị cử tri, để tôi có thể được trở lại gặp gỡ cử tri của tỉnh nhà và tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và huyện Yên Thành với vai trò là đại biểu Quốc hội được bầu bởi cử tri địa phương./.