Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Ngô Thị Thu Hương

Họ và tên: NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 21/11/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Nếu được làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động sau đây:

Thứ nhất: Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi dần hoàn thiện mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai: Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

Thứ ba: Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tích cực đóng góp ý kiến đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ tư: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thứ năm: Trên cương vị là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo, tôi sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức của Phòng Giáo dục mầm non phối hợp với các phòng chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về các chính sách phát triển Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền của địa phương. Tích cực, mạnh dạn đề xuất các biện pháp, kế hoạch, đề án nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo xây dựng giáo dục mầm non nói riêng, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An nói chung ngày càng phát triển. Tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

Để làm được những việc nêu trên của người đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.