Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Đặng Xuân Phương

Họ và tên: ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Brunei; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc.

Tôi rất vinh dự và tự hào được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV tại tỉnh Nghệ An và được ủy ban bầu cử của tỉnh Nghệ An phân công về ứng cử trên địa bàn đơn vị bầu cử số 2, gồm 6 huyện, thị trung du và miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, đó là: các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. Đây là địa bàn trọng yếu về mặt quốc phòng – an ninh của toàn khu vực Bắc Trung bộ, là phên dậu phía Tây của đất nước ta từ bao đời nay, là nơi sinh sống quần tụ của bà con các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Khơ mú, Mông… với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa bàn nơi tôi ứng cử cũng là hậu phương vững chắc của miền Bắc XHCN. Ngày nay, các huyện, thị nơi đây của tỉnh nhà Nghệ An đang không ngừng đổi mới, vươn lên, một số mặt thuộc diện nhanh của cả nước như: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội…

Để trở thành người đại biểu đại diện cho cử tri và nhân dân tỉnh Nghệ An, cũng như đại diện cho cử tri và nhân dân cả nước nói chung trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đây vừa là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với tôi, nhất là trong nhiệm kỳ khóa XIV vừa qua, các vị đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã làm rất tốt vai trò này.

Lần này ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh nhà Nghệ An, tôi dự kiến các nội dung hoạt động trên 5 phương diện chính như sau:

Một là, đối với cử tri địa bàn ứng cử: Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri tỉnh Nghệ An, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quyết tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kiên quyết đấu tranh với cái sai, đặc biệt là các tệ nạn nguy hại trong xã hội hiện nay như nạn buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; nạn buôn bán người, nạn phá rừng và các hành vi hủy hoại môi trường sống của con người,… Bên cạnh đó, phát huy tinh thần trách nhiệm cao với ý kiến của cử tri việc đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực khác của bộ máy Nhà nước như tệ quan liêu, nhũng nhiễu, lãng phí, việc lạm dụng quyền lực để vụ lợi…

Hai là, đối với Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An: Ưu tiên dành sự quan tâm, tham gia với tỉnh các vấn đề then chốt để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà. Nghệ An là tỉnh lớn thứ 4 của cả nước về quy mô dân số, lớn nhất cả nước về diện tích lãnh thổ. Một tỉnh đứng đầu cả nước về tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên, với một bề dày lịch sử, truyền thống ngàn năm, là cái nôi của cách mạng nước nhà với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, về thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, các chỉ số về cải cách hành chính (PAPI), về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) những năm gần đây của Nghệ An mới đạt vào nhóm khá (năm 2020 xếp hạng 18/63 tỉnh/thành). Trong bối cảnh một số địa phương trong cả nước gần đây đã có những bước tiến bộ vượt bậc về phát triển kinh tế, tôi thực sự trăn trở và mong muốn: Với khí thế thắng lợi từ Đại hội XIII của toàn Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của Nghệ An, trong nhiệm kỳ này, tỉnh ta sẽ có bước phát triển đột phá về cải cách thể chế, nhất là thể chế hành chính, nhằm thu hút được một cách mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư trong xã hội của người dân và doanh nghiệp vào các lĩnh vực kinh tế mà tỉnh có thế mạnh nổi trội như: Du lịch sinh thái, kinh tế nông – lâm nghiệp, kinh tế biển… Để làm được điều đó, công cuộc cải cách hành chính của tỉnh ta cần được tiến hành quyết liệt và đồng bộ với việc làm thật tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước như: Thực hiện bài bản quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với phân vùng chức năng kinh tế – xã hội của toàn tỉnh; hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đền bù, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; tăng cường kết nối và nâng cấp mạng lưới đường giao thông miền núi và nông thôn; bảo vệ môi trường; đào tạo nguồn nhân lực mà trọng tâm là đào tạo nghề cho nhân dân, nhất là đồng bào khu vực miền núi, nông thôn, con em người dân tộc thiểu số; không chỉ đạt mà phải vượt tất cả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hướng tới một Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tôi mong muốn sẽ có được những kiến nghị với Trung ương về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho riêng tỉnh nhà Nghệ An để tạo sự bứt phá toàn diện thời gian tới.

Ba là, đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đóng góp tích cực hơn vào hoạt động lập pháp và giám sát; tập trung nghiên cứu để đóng góp xây dựng, hoàn thiện các luật về các lĩnh vực văn hóa và xã hội. Sau một giai đoạn ưu tiên xây dựng pháp luật kinh tế, lĩnh vực pháp luật mà Quốc hội cần tập trung hướng tới hiện nay, đó chính là việc bảo tồn và phát huy, phát triển nền văn hóa dân tộc lên một tầm cao mới, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chung của cả đất nước, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết, tăng cường sự gắn bó, yêu thương, giúp nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều đạo luật hoặc chính sách dưới hình thức nghị quyết của Quốc hội về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trong đó có các quyền chính đáng của người dân tộc thiểu số nói riêng, nhất là trong các lĩnh vực: việc làm, đào tạo nhân lực, y tế, an sinh xã hội sẽ phải được quan tâm. Do đó, đây cũng là một hướng tham gia trọng tâm của tôi.

Đối với công tác chuyên môn hiện nay của tôi, theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cũng là một người con của quê hương Nghệ An ta, trong cuộc làm việc với Ban Công tác đại biểu cũng định hướng để chúng tôi cần tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, hỗ trợ tối đa các địa phương trong bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để thực sự nâng cao được chất lượng đại biểu, có được những phẩm chất, năng lực và điều kiện cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cử tri và Nhân dân giao phó.

Bốn là, đối với cử tri và Nhân dân cả nước: Một trong những trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội mà tôi nhận rõ và cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, đó là việc phổ biến, tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân hiểu đúng để thực hiện pháp luật. Đồng thời, phải tích cực theo dõi, nắm bắt và theo đuổi việc giải quyết và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Năm là, đối với tự mình: Tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là người đại biểu của cử tri, của nhân dân Nghệ An cũng như của cử tri, của nhân dân cả nước.

Cử tri và nhân dân tỉnh nhà Nghệ An có thể giám sát việc làm trên đây của tôi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của Quốc hội và qua các cuộc tiếp xúc cử tri nếu tôi được trúng cử.

Trong lần ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV này, dù trúng cử hoặc không trúng cử, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cán bộ, đảng viên, để xứng đáng với sự mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh Nghệ An, những người con xứ Nghệ Anh hùng và tài năng, tích cực góp phần xây dựng vùng đất lịch sử này./.