Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Lê Thị Thanh Hải

Họ và tên: LÊ THỊ THANH HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với trách nhiệm, vị trí công tác hiện tại là cán bộ làm công tác vận động quần chúng tại cơ quan cấp tỉnh tôi nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và người đại biểu Quốc hội. Tôi sẽ thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; phát huy năng lực, tâm huyết của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của cử tri. Với quyết tâm đó, tôi dự kiến chương trình hành động của mình như sau:

Trước hết, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi, sâu sát với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử dưới nhiều hình thức như thông qua tiếp xúc cử tri, thực hiện tiếp công dân thông qua công việc và trong cuộc sống đời thường để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri, phản ảnh trung thực, có trách nhiệm những ý kiến đó với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, giúp cho việc xây dựng các cơ chế, ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Thứ hai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thông qua hệ thống tổ chức hội tôi nhận thấy một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đó là vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững; vấn đề việc làm cho lao động nông thôn; vấn đề phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho người dân nói chung và đối với người dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu nói riêng…. bản thân sẽ:

– Kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

– Có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thương mại hàng nông sản theo hướng tập trung vào hỗ trợ các mô hình liên kết, vùng chuyên canh có diện tích lớn; quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn.

– Có các cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn kết chặt chẽ giữa người lao động, chính quyền và doanh nghiệp, thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và việc làm, giúp người học có thể nâng cao chất lượng công việc, nâng cao thu nhập sau khi tham gia các khóa đào tạo

Thứ ba, là ứng cử viên nữ và hiện nay tôi đang công tác tại Hội LHPN tỉnh, vì vậy, tôi dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề lao động, việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của gia đình phụ nữ; phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình bền vững… với trách nhiệm của mình tôi sẽ luôn quan tâm việc lồng ghép vấn đề giới vào hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử ĐBQH vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công.