Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thị Thảo

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO

Ngày, tháng, năm sinh: 16/4/1984

Nghề nghiệp, chức vụ: Bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong nhiệm kỳ vừa qua tôi đã hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, có những đóng góp trong công cuộc xây dựng luật và pháp lệnh nói chung và những góp ý cụ thể về đề án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất một số chính sách đảm bảo quyền lợi phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy bình đẳng nam nữ, cũng như đề xuất những chính sách phát triển thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, tôi tham gia đầy đủ các Hội nghị tiếp xúc cử tri và đã phản ánh đầy đủ, kịp thời các kiến nghị của cử tri đến các cấp, các ngành có liên quan để xử lý và giải quyết cũng như mang tiếng nói của cử tri đến gần hơn nữa với Quốc hội.

Bản thân tôi vô cùng vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành tiếp tục tin tưởng, tiếp tục tín nhiệm và tiếp tục giới thiệu tôi ra tái cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin được trình bày nội dung chương trình hành động của mình như sau:

Một là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Thường xuyên rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng lãng phí.

Hai là:  Tôi sẽ tiếp tục đi sâu lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời phổ biến, vận động nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật

Ba là: Với tư cách là người trực tiếp công tác trong ngành Y tế, tôi sẽ tiếp tục tham gia xây dựng các chính sách để triển khai thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tham mưu cho ngành để xây dựng đội ngũ y tế giỏi về chuyên môn, tốt về y đức, không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật cao từ Trung ương đến địa phương để nâng cao hiệu quả của công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt là người bệnh có BHYT, người nghèo, cận nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời kiên quyết chấn chỉnh tình trạng xuống cấp về y đức, vô cảm và gây phiền hà của đội ngũ y tế đối với người bệnh.

Tích cực tham mưu các giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, tăng cường công tác tiêm chủng đầy đủ, an toàn.

Bốn là: Là nữ giới tôi tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách nhằm đảm bảo phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng các nguồn lực thành quả của sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thúc đẩy bình đẳng nam nữ. Đảm bảo việc thực hiện quyền của trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình.

Năm là: Là ứng cử viên người dân tộc thiểu số. Tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục nghiên cứu, góp ý những chính sách phù hợp với điều kiện và đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, nhằm từng bước khắc phục những hạn chế trong quá trình phát triển.

Bản thân tôi luôn nhận thức rõ việc  tiếp tục được giới thiệu tái cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân. Do đó, dù được cử tri tiếp tục tín nhiệm hay chưa tiếp tục tín nhiệm thì bản thân tôi luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công./.