Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thành lập như thế nào?

Hội nghị toàn quốc hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Toàn cảnh điểm cầu ở Nghệ An. Ảnh: M.H
Hội nghị toàn quốc hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Toàn cảnh điểm cầu ở Nghệ An. Ảnh: M.H

| Tác giả: Nhóm phóng viên
|
Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu