Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Thị Thu Hương

Họ và tên: HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật – Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh

Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác tại cơ quan, đoàn thể,  nếu là đại biểu HĐND tôi sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà. Tôi luôn xác định, cho dù trúng cử hay không trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nói chung, các huyện miền núi, đặc biệt là huyện Quế Phong, nơi tôi vinh dự được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử; xem đó là trách nhiệm của một người cán bộ, công chức, nghĩa vụ của một công dân cần phải làm đối với địa phương nơi tôi được giới thiệu ứng cử.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa làm tốt những những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian đi thực tế, tiếp xúc cử tri định kỳ, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân để phản ánh, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp chính quyền giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tham gia tích cực trong việc phản biện để xây dựng các chính sách, nhất là chính sách liên quan đến người lao động; xử lý đơn thư của công dân…

Tham gia cùng tập thể Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề cơ bản theo luật định, nhằm làm cho tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển về mọi mặt, nhất là chăm lo phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tham nhũng, lãng phí, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới…

Với huyện Quế Phong, tôi mong muốn sẽ quan tâm, chăm lo, thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách giảm nghèo, chính sách xuất khẩu lao động đối với người lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ chính sách, người có công khi tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn theo Hợp đồng lao động…

Đặc biệt, với huyện Quế Phong, một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan tươi đẹp, người dân thân thiện, hiếu khách, với những bản sắc văn hóa đặc sắc, tôi mong muốn sẽ đẩy mạnh, phát huy được việc quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến an toàn, khác biệt đối với du khách trong tỉnh và trong nước, để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững.

Là một báo cáo viên pháp luật của tỉnh, với gần 15 năm kinh nghiệm làm công tác tư vấn pháp luật, tôi sẽ góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND thông qua các đợt tiếp xúc cử tri trước trong và sau kỳ họp. Tham gia cùng HĐND giám sát để làm cho các quyết định của HĐND nhanh chóng đi vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, nguồn lao động của tỉnh nhà; và nhất là công tác cải cách hành chính, nhằm phục vụ người dân tốt nhất, những vấn đề người dân cần nhất.

Thứ ba, bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, góp phần đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh; giải quyết tranh chấp lao động và đình công, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn cho tỉnh nhà.

Cuối cùng, để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ, công chức và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng và tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; thường xuyên nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ công tác. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.