Ủy ban bầu cử các cấp được thành lập như thế nào?

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: M.C
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: M.C

| Tác giả: Nhóm phóng viên
|
Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu