Yên vui xứ đạo

Nghệ An hiện có 356 cơ sở xứ, họ đạo Công giáo ở 174/480 xã, phường, thị trấn; 16 huyện, thành, thị có tổ chức cơ sở tôn giáo với khoảng 280.000 tín đồ. Thực hiện phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, hài hòa giữa giáo hội và xã hội, những năm qua, đồng bào Công giáo Nghệ An đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, xây dựng nên những xứ, họ đạo đầm ấm, yên vui…