Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử?

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

| Tác giả: Nhóm phóng viên
| Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu