Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả ba cấp?

Cử tri xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh tư liệu
Cử tri xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh tư liệu

| Tác giả: Nhóm phóng viên
| Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu