Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Hoàng Anh

Họ và tên: TRẦN HOÀNG ANH

Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đô Lương

Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được các cấp, các ngành, cử tri nơi làm việc, cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bản thân nghĩ rằng, đây là một vinh dự rất lớn lao, song cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề và có được trở thành đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 hay không, tùy thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn, cân nhắc và quyết định của toàn thể cử tri.

Với cương vị công tác hiện tại và kinh qua nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Đặc biệt được vinh dự là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 cùng tích lũy kinh nghiệm của những năm đi công tác tại cơ sở với nhiệm vụ là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, trực tiếp làm việc với nhân dân, tôi đã thấu hiểu sâu sắc những vấn đề mà nhân dân thực sự cần đến Đảng, chính quyền quan tâm giải quyết. Tôi nghĩ rằng, dù ở cương vị nào, bản thân cũng đã nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, nghị lực và thời gian, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác. Nêu gương trong công việc, trong phẩm chất đạo đức, lối sống; Khẳng định bản lĩnh của người đại biểu dân cử như: chính trực, dũng cảm, chí công, vô tư; Không ngừng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng đại biểu; Thường xuyên giữ mỗi liên hệ với cử tri.

Nếu được trở thành đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân xin được dự kiến chương trình hành động của mình tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

– Bản thân sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Gương mẫu trong công việc, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; Tích cực học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng đại biểu, nắm bắt thông tin thực tế, phát hiện và kiến nghị các giải pháp thiết thực thúc đẩy sự phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN của tỉnh. Đặc biệt, ưu tiên các chính sách tác động trực tiếp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân như về lĩnh vực bản thân tham mưu và phụ trách. Đồng thời thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND đã được Hiến pháp và luật quy định.

– Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để tham mưu giải quyết (nếu thuộc thẩm quyền), vượt thẩm quyền thì kiến nghị để các cơ quan, ban, ngành giải quyết kịp thời, đúng pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri xứng đáng với niềm tin yêu, sự tín nhiệm với vai trò, chức trách là người đại biểu của dân.

Đơn vị bầu cử số 21 tại huyện Đô Lương (gồm 32 xã và 1 thị trấn) có tất cả 8 ứng cử viên, tại cơ quan UBND huyện Đô Lương có 2 người ứng cử viên. Căn cứ vào tiêu chuẩn, trình độ và năng lực thì bản thân tôi nhận thấy cũng đáp ứng để ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, bản thân tôi chỉ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Đô Lương một lĩnh vực về TN-MT, vì vậy, đề nghị cử tri sáng suốt lựa chọn những người có chức vụ, vị trí quan trọng hơn để có tiếng nói tại các kỳ họp HĐND tỉnh để tham mưu quyết sách trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, VH-XH, AN-QP, trong đó, chắc chắn có nhiều nội dung mà cử tri đã và đang quan tâm đề nghị các cấp, các ngành giải quyết.