Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Văn Hiệp

Họ và tên: HOÀNG VĂN HIỆP

Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1975

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương

Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, định hướng nhân sự của Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú và bản thân tôi thấy rất vinh dự khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để làm tròn trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; kịp thời phản ánh ý chí, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong những năm qua tình hình kinh tế – xã hội Nghệ An tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển khá nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có tiến bộ, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Với cương vị công tác của bản thân hiện nay, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối được mối quan hệ giữa tỉnh với địa phương trong quá trình phát triển kinh tế – xẫ hội, quốc phòng – an ninh. Xây dựng, thực thi pháp luật; với tư cách là một đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở nắm bắt những tình hình thực tế ở địa phương để đề xuất với HĐND tỉnh cũng như các ngành cấp tỉnh những vấn đề cần quan tâm, tôi sẽ:

Thứ nhất: Thực hiện tốt chức năng của người đại biểu HĐND, bản thân tôi cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất bàn bạc và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà.

Thứ hai: Cùng tập thể HĐND tỉnh quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, công khai minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; hoàn thiện cơ chế để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và mang tính phục vụ cao của các cơ quan Nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời luôn trăn trở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ sở; đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ ba: Với cương vị công tác hiện nay, nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết sẽ nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân và các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và nhân dân, để qua đó nắm bắt thêm về thực tế, lắng nghe nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị đề xuất của cử tri và nhân dân, kịp thời đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; vấn đề môi trường, an ninh, trật tự và an toàn xã hội; các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công,… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Thứ tư: Cùng tập thể Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện giữ vững và phát huy mối đoàn kết tập thể trong lãnh đạo; tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, huyện Đô Lương đang lập đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, là đơn vị đầu tiên của tỉnh Nghệ An đang lập đề án. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện và huy động hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ – thương mại, công nghiệp xây dựng và nông nghiệp bền vững; tăng cường thu hút đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; xây dựng nền quốc phòng – an ninh vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.  Phấn đấu đến năm 2025, Đô Lương trở thành huyện mạnh về kinh tế, văn hóa – xã hội phát triển, nông thôn đổi mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; Thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã Đô Lương để cùng nhau xây dựng quê hương Đô Lương ngày càng khởi sắc và phát triển bền vững. Huyện đăng ký về đích nông thôn mới năm 2023, nhưng huyện Đô Lương phấn đấu về đích vào năm 2022.

Thứ năm: Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ nêu trên, bản thân không ngừng ra sức học tập, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, khiêm tốn, biết lắng nghe, gương mẫu trong cuộc sống; bám sát cơ sở để chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra từ cơ sở và những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đây là lần đầu tiên bản thân tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà nói chung và của huyện Đô Lương nói riêng.