Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Điều

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐIỀU

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1956

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo – phong trào, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An

Tôi rất vinh dự được các bậc cử tri Hội CCB tỉnh và nơi cư trú. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân công về bầu cử tại đơn vị bầu cử số 01. Đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, vì đại biểu HĐND là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí nguyện vọng và  quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và xin hứa:

1– Tích cực học tập nâng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

2– Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, để phản ánh tại kỳ họp HĐND tỉnh và với các cơ quan chức năng, các ngành có liên quan giải quyết kịp thời có hiệu quả các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân (trong đó coi trọng việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư, chính sách thu hút nhân tài; các chương trình an sinh xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động; thực hiện các chính sách của nhà nước với người có công, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, người có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn; các chế độ chính sách mới. Trước hết làm chuyển biến nhận thức, cách làm và quyết tâm của cán bộ, nhân dân trong thực hiện các chính sách kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh… Góp phần cùng với HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách phát huy trí tuệ và khát vọng của con người Nghệ An, phấn đấu đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của vùng Bắc Trung Bộ.

3- Không ngừng trau dồi thực tiễn, nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt nhất là bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ của người đại biểu HĐND. Chú trọng về cơ chế liên hệ phản ánh kiến nghị, cung cấp thông tin giữa cử tri, chính quyền cơ sở với các đại biểu HĐND, cơ chế đánh giá hoạt động hàng năm đối với mỗi đại biểu và tổ đại biểu để góp phần thực hiện có hiệu quả  hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

4– Trên cương vị công tác của mình tham mưu cho Đảng, đoàn, Ban Thường vụ, BCH xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh làm tốt chức năng là một lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, hội viên là những người gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, là những người vận động nhân dân, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB và người có công.

5– Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, giám sát, phản biện xã hội, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, kiên trì đeo bám, thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của HĐND tỉnh. Đồng thời tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp trên các nội dung nhất là những nội dung cử tri quan tâm, phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Có thể những nội dung trên chưa phản ánh hết những yêu cầu từ thực tiễn ở cơ sở và mong muốn của cử tri. Song tôi xin hứa những việc gì có thể làm được thì quyết tâm thực hiện.