Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Xuân Phước

Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯỚC

Ngày, tháng, năm sinh: 27/4/1983

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế

Được sự quan tâm của Đảng, cơ quan và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được Ủy ban MTTQ phân bổ giới thiệu tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Là công chức làm việc trong ngành y tế, bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành và tham mưu tốt các nội dung về công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực mà mình phụ trách, đồng thời nhận thức rõ vai trò của ngành y tế trong công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác y tế dự phòng đảm bảo kiểm soát dịch bệnh, công tác bảo hiểm y tế toàn dân nhằm tạo công bằng xã hội, đảm bảo người dân đều được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ công tác KCB cho người dân.

Nếu được tín nhiệm vào HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp việc cơ quan, việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tôi cam kết sẽ không ngừng tích cực học tập, nghiên cứu, trang bị thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, dành nhiều thời gian tiếp xúc cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nắm bắt được thực trạng hoạt động của công tác dược để tham mưu tốt nhất cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dược, vật tư y tế cũng như các vấn đề khác do cử tri đề xuất ý kiến. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.