Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thơm

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƠM

Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nỗ lực để  thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

– Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành thời gian thích hợp để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, nhằm hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân.

– Giữ mối liên hệ với cử tri để lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân đề xuất đối với Đảng, các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như: công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

– Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cư tri, nhân dân.

– Tích cực tham gia ý kiến với các cơ quan chức năng của tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự của địa phương.

2. Một số nội dung hành động cụ thể:

– Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gắn với trách nhiệm là Bí thư Huyện ủy, bản thân tôi sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tỉnh để cụ thể hóa bằng việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết của cấp ủy huyện, nhằm xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022, huyện khá của tỉnh vào năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Thường xuyên quan tâm kết nối, tạo thuận lợi, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợn để huyện thực hiện định hướng phát triển.

– Với trách nhiệm và cương vị hiện tại, bản thân sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để nắm bắt, giải quyết các kiến nghị của cử tri cũng như chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương đến các cơ quan chức năng và cấp trên giải quyết thỏa đáng. Trước mắt quan tâm đến vấn đề cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục, phiền hà cho nhân dân khi đến với các cơ quan Nhà nước.

– Bản thân trưởng thành từ cán bộ đoàn thể, từng đi nhiều, sâu sát với cơ sở, với đời sống nhân dân. Tôi xin hứa sẽ phát huy tối đa năng lực, sở trường, đồng thời, để làm tròn trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh được cử tri và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Kính mong cử tri ghi nhận, góp ý, ủng hộ tôi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và thực hiện chương trình hành động đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Hưng Nguyên và tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.