Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lê Văn Hải

Họ và tên: LÊ VĂN HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1982

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn, huyện Đô Lương

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An  khóa XVIII, nhiệm kỳ  2021 – 2026.  Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng của HĐND và trách nhiệm của người ứng cử đại biểu HĐND đối chiếu với tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần được Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa:

1- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2- Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu có ý kiến đến HĐND tỉnh những giải pháp để phát triển kinh tế, văn  hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, quan tâm đến những vùng khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng, điều kiện sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong xây dựng, phát triển thu hút và mở rộng các khu công nghiệp, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động trong tỉnh và các vùng phụ cận, nhằm tăng tỷ trọng trong ngành sản xuất công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, sớm đưa Nghệ An trở thành một tỉnh phát triển công nghiệp ở khu vực Bắc miền Trung theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Đồng thời tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm chăm lo đến hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, xã hội, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và chế độ cho cán bộ cấp cơ sở, khối, xóm phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là sau khi thực hiện sáp nhập khối, xóm theo Nghị quyết HĐND tỉnh.

4- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm.

5- Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp tham mưu để các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân.

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, nếu không được cử tri tín nhiệm bầu cử, tôi vẫn luôn luôn cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ của một người cán bộ là công bộc của dân, vì nhân dân phục vụ như Bác Hồ đã từng day.