Xây dựng thị xã Thái Hòa thành đô thị loại III, trung tâm vùng Tây Bắc

P.V: Ngay từ khi thành lập, thị xã Thái Hòa đã được định vị là đô thị trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Bắc Nghệ An. Vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, việc hiện thực hóa mục tiêu này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh: Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 10/5/2008, thị xã Thái Hòa từ một thị trấn huyện lỵ đã vươn mình hình thành một đô thị năng động bên dòng sông Hiếu. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và nỗ lực của thị xã, Thái Hòa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển với tốc độ đạt 7,26%; cơ cấu dịch chuyển tích cực, theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, thủy sản.

Sản xuất tại nhà máy may trên địa bàn thị xã; Vụ mùa bội thu của người dân tại xã Tây Hiếu; Trung tâm Thương mại Vincom và khu shophouse của Tập đoàn Vingroup đầu tư tại T.X Thái Hòa.
Sản xuất tại nhà máy may trên địa bàn thị xã; Vụ mùa bội thu của người dân tại xã Tây Hiếu; Trung tâm Thương mại Vincom và khu shophouse của Tập đoàn Vingroup đầu tư tại T.X Thái Hòa.

Năm 2020, dự ước tỷ lệ dịch vụ chiếm 60,5%; công nghiệp – xây dựng chiếm 23,3%; nông, lâm, thủy sản chỉ còn chiếm 16,2%. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt trên 1.030 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ trước. Năm 2020, nếu tính cả ghi thu, ghi chi tiền đất đối ứng cầu Hiếu 2 thì ước thu ngân sách đạt trên 400 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 -2020 ước đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 2,23 lần so với giai đoạn 2010-2015.

Thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2016. Việc xây dựng các tiêu chí đô thị loại III đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, đã tạo ra diện mạo mới cho thị xã và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành xây dựng cầu Hiếu 2, các tuyến đường trục chính trong đô thị, nhà máy xử lý nước thải công suất 4.500 m3/ngày đêm, trung tâm thương mại của Vincom. Đặc biệt, chúng tôi đã hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Thái Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Đây là cơ sở, nền tảng rất quan trọng để xây dựng và phát triển một cách bài bản, căn cơ hơn.

Lễ rước Vạc tại Lễ hội Làng Vạc; Giờ học của học sinh Trường THPT Thái Hòa; Thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.
Lễ rước Vạc tại Lễ hội Làng Vạc; Giờ học của học sinh Trường THPT Thái Hòa; Thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Thị xã là trung tâm tài chính của khu vực Tây Bắc với sự hoạt động của 12 tổ chức tín dụng và là trung tâm y tế của vùng Tây Bắc với 48 cơ sở khám, chữa bệnh và 89 cơ sở dược tư nhân. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc là đơn vị hạng II tuyến tỉnh đưa vào sử dụng cơ sở mới đã đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng. Thị xã Thái Hòa cũng đã hoàn thành 100% đạt chuẩn cấp độ I các trường học trên địa bàn, có 13/32 số trường đạt chuẩn cấp độ II. Năm 2020, giá trị tăng thêm bình quân đầu người/năm ước đạt 47 triệu đồng, cùng với đó tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, ước chỉ còn 1,16%.

Để có được những thành quả đó, Đảng bộ thị xã luôn xem công tác xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, chúng tôi rất quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, thị xã Thái Hòa đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả nhiệm kỳ (639/600 đảng viên), trong đó, kết nạp được 20 đảng viên trong các doanh nghiệp và có 1 chủ doanh nghiệp; thực hiện tốt việc sát nhập các khối, xóm và phường, xã; 100% khối, xóm có chi bộ Đảng, không có đơn vị có nguy cơ không còn chi bộ, 68/71 khối, xóm trưởng là đảng viên.

Thị xã Thái Hòa nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.
Thị xã Thái Hòa nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng nhân kỷ niệm 10 năm thành lập.

P.V: Những kết quả đạt được thể hiện bước tiến lớn của thị xã, tuy nhiên, có cảm nhận rằng, sức đột phá, sự lan tỏa của thị xã trong vùng Tây Bắc vẫn chưa mạnh. Vậy từ những thành tựu, hạn chế, qua phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan thì bài học kinh nghiệm ở đây là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh: Trước hết là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cấp ủy Đảng các cấp cần phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Quán triệt sâu sắc và bám sát chủ trương, chính sách của cấp trên, đi sâu, đi sát cơ sở để vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của thị xã.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính cần đẩy mạnh theo hướng phục vụ, công khai, minh bạch hơn, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giám sát của HĐND. Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất rằng, cần phải tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả hơn nữa; đặc biệt, để thị xã “bật dậy” mạnh mẽ đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kịp thời, sâu sát, đồng bộ và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa.
Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự nhất trí trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện hài hòa, đồng bộ giữa các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững sự ổn định và phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

P.V: Trong 5 năm tới, mục tiêu tổng quát của thị xã là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh: Tiểu Ban Văn kiện và Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ động xây dựng Báo cáo chính trị theo đề cương và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy. Báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến của các đảng ủy cơ sở, xin ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ, lấy ý kiến tại đại hội các tổ chức cơ sở Đảng, xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đặc biệt, Ban Thường vụ Thị ủy đã xin ý kiến góp ý của Tổ Tư vấn kinh tế – xã hội của tỉnh và đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa thăm các mô hình kinh tế trên địa bàn.
Lãnh đạo thị xã Thái Hòa thăm các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Theo đó, mục tiêu tổng quát trọng tâm nhất của nhiệm kỳ tới là quyết tâm xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025; là đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống; là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, Báo cáo chính trị đã đặt ra 29 chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025; 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế; quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội và khoa học công nghệ; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Với quan điểm “nghẽn ở đâu đột phá ở đó”, thị xã xác định 3 mũi đột phá phát triển là: Tăng cường thu hút đầu tư gắn với thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học – công nghệ và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Một góc phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: CTV
Một góc phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: CTV