Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cao Tiến Trung

Họ và tên: CAO TIẾN TRUNG

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1973

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh

Trong quá trình công tác của mình, với vai trò là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, và là Phó trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, tôi thường xuyên được tiếp xúc, làm việc và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thấu hiểu được những khó khăn, vất vả mà người dân ở các huyện miền núi trong tỉnh, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng cao, biên giới thường xuyên phải đối diện, chống chọi để vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống cũng như trong sản xuất; đời sống, việc làm của bà con nông dân còn nhiều gian nan vất vả. Về với huyện Tương Dương, là huyện miền núi cao đặc biệt khó khăn, qua tìm hiểu, tôi rất vui mừng được biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND và sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Tương Dương luôn duy trì được tốc độ phát triển khá nhanh và ổn định, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững; phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đến nay huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 bản về đích nông thôn mới (4 : Thạch Giám, Tam Thái, Tam Quang, Tam Đình; 2 bản: bản Pủng, xã Yên Thắng, bản Huồi Tố I, xã Mai Sơn); huyện đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân; các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục ở bậc phổ thông tiếp tục được củng cố, nâng cao; là huyện có số giáo viên dạy giỏi và số học sinh giỏi cấp tỉnh nằm trong tốp đầu của các huyện miền núi; huyện cũng đã làm tốt công tác giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc…

Bên cạnh đó, tôi cũng thấu hiểu những khó khăn, hạn chế đã tác động đến sự phát triển của huyện Tương Dương, như: là huyện có diện tích tự nhiên rộng (trên 280.830ha) nhưng chủ yếu là đồi núi, sông suối; địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi các dãy núi cao và các sông hồ, khe suối; diện tích đất bằng ít, diện tích đất trồng lúa nước chỉ khoảng hơn 800 ha; là địa bàn thường xuyên chịu tác động của thiên tai, hạn hán, lũ lụt và có nguy cơ sạt lở đất rất cao; đến nay vẫn còn 24 thôn bản chưa có điện lưới; tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao (khoảng 30%), thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh (khoảng 29 triệu đồng/năm), mức sống của đại đa số đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn rất thấp (nhất là đồng bào dân tộc Ơ-Đu, Tày poọng, Khơ Mú…).

Tôi ý thức được rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói của cử tri, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, những chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung, của đồng bào các dân tộc vùng miền núi nói riêng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung chương trình hành động cụ thể sau:

Thứ nhất, Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức về kinh tế, xã hội, pháp luật… để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người cán bộ, người đại biểu HĐND tỉnh; tham gia có chất lượng vào các hoạt động của HĐND tỉnh, từ việc thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; đến việc thực hiện chức năng giám sát, chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Thứ hai, Thường xuyên gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời và đề xuất kiến nghị đến các cơ quan chức năng để giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời theo dõi, đôn đốc kiểm tra đến cùng các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo, ý kiến kiến nghị của cử tri.

Thứ ba, Là một cán bộ có thời gian công tác hơn 26 năm tại các cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh (từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, hiện nay là Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh), là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian để nghiên cứu, tham gia xây dựng, thẩm tra để trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội… phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, miền núi..

Thứ tư, Là một ứng cử viên được bầu tại Đơn vị bầu cử số 16 – huyện Tương Dương, ngoài những vấn đề chung nêu trên, đối với huyện Tương Dương, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề sau:

(1) Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các chính sách đầu tư phát triển hạ tầng, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách lâu nay đã triển khai, thì việc sớm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh – đây sẽ là động lực mới, rất quan trọng cho các huyện miền núi của tỉnh.

Do vậy, tôi sẽ đặc biệt quan tâm và thấy mình cần có trách nhiệm phối hợp cùng với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, tích cực đề xuất với HĐND, UBND và các ngành chức năng xây dựng các cơ chế, chính sách huy động vốn, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào dân tộc, miền núi phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở vùng miền núi dân tộc, từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên cùng sự phát triển chung của tỉnh.

(2) Là địa bàn có nhiều nhà máy thủy điện đã và đang được xây dựng, bên cạnh các lợi ích kinh tế mang lại (như: tăng sản lượng điện quốc gia, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; tăng thu ngân sách, thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế,…), thì việc đầu tư nhiều dự án thủy điện trên địa bàn đã để lại nhiều hệ lụy cần được khắc phục, giải quyết (như: đã tác động lớn đến hệ sinh thái và môi trường, diện tích rừng bị thu hẹp, hệ thống nguồn nước, lưu lượng dòng chảy bị thay đổi ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân trong vùng dự án và vùng hạ lưu…).

Do vậy, tôi sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành, xả lũ nhà máy thủy điện; đôn đốc thực hiện việc trồng rừng thay thế; đôn đốc kiểm tra các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất và đời sống của đồng bào tại các khu tái định cư dự án thủy điện…

Để có cơ hội hoàn thành được những tâm nguyện, trăn trở nêu trên, tôi rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc huyện Tương Dương và các xã trong huyện; đặc biệt, mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn thể cử tri huyện Tương Dương dành tình cảm, ủng hộ và bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, để tôi có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng quê hương Nghệ An, quê hương Tương Dương ngày càng phát triển.