Xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng – Bài 3: Tạo động lực mới

Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em – tương lai của đất nước”. “Thanh niên là rường cột của nước nhà”, “Đoàn Thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng”, đó là sự tin tưởng tuyệt đối mà Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho thanh niên.

Đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
Đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Từ khi ra đời, Đảng đã luôn chọn lọc những thanh niên xuất sắc, những quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, để xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh. Thực tế hiện nay, có một số nơi điều kiện để kết nạp Đảng tương đối thuận lợi, nhưng một số nơi công tác kết nạp thanh niên ưu tú vào Đảng còn gặp rất nhiều khó khăn. Ở một số chi đoàn nông thôn, công tác vận động thanh niên vào Đảng gặp nhiều khó khăn, ngoài việc do thanh niên không chịu phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thì điều còn trăn trở là không có nguồn để phát triển Đảng. Thực trạng đó đã và đang đặt ra cho tổ chức Đoàn, Hội và tổ chức Đảng cơ sở nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Vấn đề là cần phải tạo nhiều hơn điều kiện cho thanh niên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tạo cho họ có được môi trường tốt để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Trao đổi vấn đề này, TS. Nguyễn Ngọc Hiền – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Đảng bộ Trường Đại học Vinh có 930 đảng viên, trong đó có 380 đảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) là viên chức, sinh viên, học viên cao học. Thông qua các phong trào cho thấy hoạt động các đảng viên trẻ luôn xung kích đi đầu trong các phong trào, là nòng cốt trong các hoạt động của khoa và nhà trường. Đặc biệt ở những ngành mới thì đảng viên trẻ đã rất cố gắng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị giao, có những đảng viên phải đảm đương giảng dạy khá nhiều đầu môn. Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã xác định phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây chính là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, Đảng ủy nhà trường luôn chủ động, tích cực đề ra nhiều giải pháp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh.
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh.

Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lê Sơn Châu đánh giá: Đảng viên đóng vai trò nòng cốt trong doanh nghiệp bởi trong mọi công tác lãnh đạo, chỉ đạo lẫn gương mẫu, đi đầu trong lao động sản xuất, tiên phong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tất cả hoạt động đều có dấu ấn của các đảng viên trẻ. Phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ðể phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Ðảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đặc biệt chú trọng quan tâm phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp nhất là chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ từ lực lượng đoàn viên ưu tú, đã khẳng định được năng lực, phẩm chất tại doanh nghiệp thông qua các hoạt động phong trào và những kết quả nổi bật đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Đảng ủy khuyến khích thanh niên vào Đảng đi cùng với đó là tạo điều kiện cho đảng viên trẻ có môi trường để phát triển. Kết quả năm 2020, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã giới thiệu 180 quần chúng, kết nạp 124 đảng viên.

Đại diện 4 khối thi đua trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An ký kết đảm nhận các chỉ tiêu thi đua trong năm 2021.
Đại diện 4 khối thi đua trực thuộc Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An ký kết đảm nhận các chỉ tiêu thi đua trong năm 2021.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Viết Hưng cho biết, năm 2020, Nghệ An kết nạp mới 3.293 đảng viên trong đó đoàn viên thanh niên là 2.237 đảng viên. Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đó là bình quân mỗi năm phát triển từ 4.500 – 5.000 đảng viên mới. Để đạt được mục tiêu này tỉnh giao chỉ tiêu cho các đảng bộ. Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Để phát triển đảng viên mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 2 đề án trọng tâm, đó là Đề án 01/ĐA-TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ và Đề án 5155-ĐA/TU ngày 08/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về sàng lọc đảng viên để đảm bảo chất lượng.

Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Để làm tốt công tác phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Nghệ An tiến bước dưới cờ Đảng”, diễn đàn “Đảng trong trái tim người trẻ”; tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu,… đã bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN định hướng cho thanh niên ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng và để khắc phục tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và bản lĩnh cho thế hệ trẻ; quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng và “tạo nguồn” cán bộ cho Đảng; có nhiều phương thức, hình thức hoạt động, tập hợp thanh niên.

Ảnh trái sang, trên xuống: Tỉnh đoàn trao tặng cờ, áo phao, tủ thuốc cho ngư dân bám biển; ĐVTN Xã Đôn Phục huyện Con Cuông gặt lúa giúp dân; ĐVTN tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đoàn viên thanh niên huyện Diễn Châu khám chữa bệnh cấp phát thuốc cho người dân; ĐVTN tham gia tình nguyện làm đường giao thông nông thôn; Hoạt động “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo” - một trong những sáng kiến sáng tạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Ảnh trái sang, trên xuống: Tỉnh đoàn trao tặng cờ, áo phao, tủ thuốc cho ngư dân bám biển; ĐVTN Xã Đôn Phục huyện Con Cuông gặt lúa giúp dân; ĐVTN tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đoàn viên thanh niên huyện Diễn Châu khám chữa bệnh cấp phát thuốc cho người dân; ĐVTN tham gia tình nguyện làm đường giao thông nông thôn; Hoạt động “Đổi rác lấy cây - đổi giấy lấy gạo” - một trong những sáng kiến sáng tạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đặc biệt trong những năm gần đây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới, đột phá về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác đoàn và các phong trào thanh thiếu niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; các phong trào ngày càng phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Điển hình như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phát động và tổ chức thông qua các chương trình: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Chiến dịch “Mùa Hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”… với nhiều nội dung, phần việc, công trình thanh niên đem lại hiệu quả cao.

Qua các phong trào đã có nhiều tấm gương tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp thành công; nhiều thanh niên, thiếu niên đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trong nhiều lĩnh vực khác nhau (thể thao, văn hóa nghệ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học, giảng dạy,…), qua đó đã hình thành một thế hệ thanh niên tiên tiến, đi đầu trong nhiều lĩnh vực, có nhận thức chính trị, lý tưởng rõ ràng, dám đương đầu với thử thách khó khăn để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tạo việc làm để thu hút tập hợp thanh niên nông thôn được tổ chức Đoàn quan tâm; từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.
Tạo việc làm để thu hút tập hợp thanh niên nông thôn được tổ chức Đoàn quan tâm; từ đó lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục kiên trì, bền bỉ triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong giai đoạn 2015 – 2020, các cấp đoàn trong toàn tỉnh đã giới thiệu được 32.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 21.200 đoàn viên được kết nạp đảng. Tỉnh đoàn kỳ vọng và tin tưởng đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên Nghệ An thế hệ mới luôn kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Kiên trì với lý tưởng của những người cộng sản trẻ tuổi. Đồng thời đặt yêu cầu đối với những “Người Cộng sản trẻ” trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải có tri thức, trí tuệ, biết vươn lên để bắt kịp tư duy chung của thế giới, để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn và để cùng nhân dân Nghệ An tạo nên “Kỳ tích sông Lam để chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới”.