Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tiếp xúc cử tri thành phố Vinh trước kỳ họp thứ 12. Ảnh: Đ.T
Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tiếp xúc cử tri thành phố Vinh trước kỳ họp thứ 12. Ảnh: Đ.T

| Tác giả: Nhóm phóng viên
| Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu