Sức mạnh của chúng ta!

Thời điểm này, đất nước, dân tộc ta đang đứng trước một trong những thách thức lớn nhất đầu thế kỷ XXI: Đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực phát triển; đời sống xã hội liên tục có sự biến chuyển trạng thái với nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn cả trước mắt và lâu dài.

Nhưng, cũng chính lúc này, truyền thống đại đoàn kết của toàn dân tộc đang được nhân lên để tạo nên sức mạnh Việt Nam tràn năng lượng mới quyết tâm vượt qua thử thách.

Quyết tâm không gì có thể bẻ gãy đó, là bởi từ lực lượng Nhân dân cách mạng được trui rèn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, từng làm nên sự kiện vĩ đại ngày 2/9/1945 đưa lịch sử nước nhà sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và lớn mạnh không ngừng như hôm nay!

Ngày này toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước đang quyết liệt “chống dịch như chống giặc”; và trong bối cảnh ngặt nghèo ấy tiếp tục thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội một cách tốt nhất có thể. Mỗi một thành quả dù nhỏ nhất trong trận chiến bền bỉ này đều là một tin mừng hướng về Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021).

Trận chiến chống dịch bệnh này cũng đang một lần nữa khẳng định sức mạnh vô song của Nhân dân Việt Nam yêu nước, dũng cảm, thông minh và nhân ái với nghĩa cả “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh: “Nhân dân không vào cuộc, chúng ta không thể làm được, không thể chiến thắng trong cuộc chiến này”…

Nhận thức đầy đủ về sức mạnh đoàn kết toàn dân và đồng thời cũng thấm nhuần nghĩa cả “không để ai bị bỏ lại phía sau” ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An vào cuộc chống đại dịch Covid-19 với sự phát huy cao nhất vai trò “mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, tất cả vì cái chung mà cho đi, mà hy sinh cái riêng của mình”; góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch, xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà theo tầm ý nghĩa thời đại sâu sắc, bất hủ của Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc trong nắng sáng Ba Đình cách nay 76 năm ấy!

BÁO NGHỆ AN

Lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh tư liệu: TTXVN
Lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh tư liệu: TTXVN