Phòng chống mua bán trẻ em: Cuộc chiến chưa có hồi kết

Nghệ An hiện là một trong những địa phương trọng điểm trong cả nước về tội phạm mua bán người, trong đó có mua bán trẻ em. Địa bàn mà loại tội phạm này thường nhắm tới là vùng nông thôn, miền núi thuộc các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Thanh Chương… Thực trạng tiềm ẩn nhiều phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.