Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu HĐND các cấp được quy định như thế nào?