Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Cử tri xem danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hà Nội. Ảnh minh họa
Cử tri xem danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hà Nội. Ảnh minh họa

| Tác giả: Nhóm phóng viên
| Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu