Kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác vàng trên núi Pu Phen

Ngày 8/12/2021, tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh nghệ An, đại biểu Nguyễn Văn Hải – Bí thư Huyện ủy Tương Dương thông tin, mới đây, Công ty CP XD&TMTH Thủ đô lên huyện Tương Dương xin tham vấn ý kiến cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án công trình hầm lò khai thác mỏ vàng gốc tại xã Yên Na và xã Yên Tĩnh. Qua đó, đề nghị ông Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở TN&MT giải thích về sự việc này.

Trả lời đại biểu Nguyễn Văn Hải, theo Giám đốc Sở TN&MT Hoàng Quốc Việt, tại Giấy phép số 75/GP-BTNMT ngày 19/1/2017, Bộ TN&MT yêu cầu Công ty CP XD&TMTH Thủ đô lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thế nên, đề nghị huyện Tương Dương để doanh nghiệp được lấy ý kiến cộng đồng; nếu huyện không đồng ý thì cho biết không đồng ý… Đề nghị huyện có báo cáo UBND tỉnh qua Sở TN&MT, để Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề xuất Bộ TN&MT thu hồi Giấy phép khai thác vàng đã cấp cho Công ty CP XD&TMTH Thủ đô. “Theo ý kiến phản ánh của cử tri, việc khai thác vàng ảnh hưởng đến môi trường, mất an ninh trật tự và phát sinh nhiều vấn đề xã hội khác. Vì vậy, quan điểm của Sở TN&MT là đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi lại giấy phép đã cấp”, ông Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở TN&MT nhấn mạnh.

Một chuyên gia lĩnh vực môi trường khi nghe những trao đổi trên thì băn khoăn. Vì theo ông, đối với dự án khai thác khoáng sản, trước khi cấp Giấy phép khai thác thì phải có Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông nói: “Đối với dự án khai thác vàng, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường là rất rõ ràng. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Khoáng sản, chủ đầu tư Dự án công trình hầm lò khai thác mỏ vàng gốc ở huyện Tương Dương nhất thiết phải có Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mới được cấp Giấy phép khai thác. Cấp phép khai thác từ năm 2017 mà đến nay chủ đầu tư mới đi xin ý kiến cộng đồng để hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường thì hết sức vô lý. Đây là điều đáng băn khoăn, cần làm rõ…”.

Xem xét thông tin trên Giấy phép số 75/GP-BTNMT, Dự án công trình hầm lò khai thác mỏ vàng gốc tại xã Yên Na và xã Yên Tĩnh của Công ty CP XD&TMTH Thủ đô được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường từ ngày 22/5/2013, tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND.  Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 20 (Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường) của Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì đến thời điểm năm 2017, Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án công trình hầm lò khai thác mỏ vàng gốc tại xã Yên Na và xã Yên Tĩnh của Công ty CP XD&TMTH Thủ đô đã không còn giá trị!. Cụ thể Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định: “Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau: a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường…”.

Trong khi đó, tại Điểm b, Khoản 2, Điều 53, Luật Khoáng sản 2010 quy định nguyên tắc và điều kiện cấp Giấy phép khai thác k