Khi nông dân bỏ ruộng

Với hơn 1.249 ha đất nông nghiệp, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 276.000 ha, đất lâm nghiệp có rừng 963.691 ha…, Nghệ An có tiềm năng rất lớn để phát triển sản xuất nông, lâm, thuỷ sản trên quy mô lớn, tập trung, tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, hiện nay đang gia tăng tình trạng nông dân bỏ vụ sản xuất. Mặt khác, trong khi nhu cầu thuê đất cũng như nhu cầu cho thuê đất đang có thì hai bên lại chưa “gặp” nhau do nhiều lý do. Vậy đâu là lời giải cho “bài toán khó” này?