Góp ý kiến văn kiện đại hội Đảng các cấp – Chuyển hóa ý tưởng, bám sát thực tế

Sau các hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp, công tác tổng hợp các nhóm vấn đề được thực hiện theo hướng dẫn của cấp ủy các cấp và Hướng dẫn số 60-HD/VPTW (ngày 17/1/2020) của Văn phòng Trung ương Đảng. Bản tổng hợp vừa phải có tính khái quát, vừa phải cụ thể, góp phần làm rõ bài học kinh nghiệm và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tiếp theo của mỗi tổ chức Đảng.

Trên cơ sở các thông báo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và các đảng bộ cấp trên cơ sở cũng đã ban hành hướng dẫn thực hiện. Theo đó, việc tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp được Huyện ủy Tân Kỳ đặt mục tiêu bám sát các hướng dẫn, quy định và phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, khơi dậy trách nhiệm, trí tuệ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để tránh việc góp ý chỉ dừng lại văn phong, ngữ nghĩa, bố cục, ngoài việc gửi dự thảo xin ý kiến, Huyện ủy Tân Kỳ gửi kèm văn bản định hướng gợi mở các vấn đề lớn, trọng tâm, khâu đột phá của địa phương, của tỉnh, của Trung ương trong những năm tới nhằm lấy ý kiến bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các khâu đột phá phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện ủy Tân Kỳ đề cao trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp.
Huyện ủy Tân Kỳ đề cao trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Tại huyện Thanh Chương, theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trình Văn Nhã, bên cạnh quy tụ ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện; Ban Thường vụ Huyện ủy còn tranh thủ nguồn lực trí tuệ của con em xa quê thành đạt để bổ sung, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện. Các quy trình được các cấp ủy phối hợp với MTTQ và đoàn thể các cấp tổng hợp gửi về Huyện ủy, Tỉnh ủy theo đúng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại thành phố Vinh, cùng với Thông báo kết luận số 159-TB/TW của Bộ Chính trị ngày 15/1/2020, Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/1/2020 về tổng hợp góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Thành ủy Vinh ban hành Hướng dẫn số 12-HD/Th.U ngày 02/3/2020 về tổng hợp góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và MTTQ, các đoàn thể tổ chức thảo luận góp ý và phản hồi bằng văn bản gửi lên Thành ủy Vinh đúng thời gian quy định.

Quang cảnh thị trấn Thanh Chương.
Quang cảnh thị trấn Thanh Chương.

Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định về các đột phá phát triển; trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Góp ý vào nội dung này, ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ: “Với những khó khăn về địa hình, khí hậu và nguồn lực để cải thiện hạ tầng, tỉnh Nghệ An cần tích cực cải cách thể chế, cải thiện thủ tục hành chính theo hướng thực chất, nhanh hơn các địa phương khác. Như vậy, kết hợp với các điểm mạnh truyền thống, Nghệ An sẽ giảm được bất lợi, tạo được lợi thế so sánh của mình để thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho công cuộc phát triển”.

Phát huy yếu tố văn hóa xứ Nghệ cũng được xem là một nội dung quan trọng trong xây dựng Dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đào Tam Tỉnh – nguyên Giám đốc Thư viện Nghệ An đánh giá, do điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, con người Nghệ An vất vả, cần cù, chịu khó, dám xông pha. Đặc biệt từ xưa đến nay, người dân Nghệ An nổi tiếng chịu khó học hành; các gia đình đều mong muốn cho con em học hành thành đạt. Đây là những giá trị văn hóa cần được phát huy trong các lĩnh vực khác.

Trong chỉ đạo xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mục tiêu của Nghệ An là phải thực hiện hoàn thành và vượt các mục tiêu mà Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An và Thông báo 55 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đặt ra.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của BTV Tỉnh ủy thảo luận về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của BTV Tỉnh ủy thảo luận về dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phải đánh giá, tổng kết kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, thể hiện được những đường hướng lớn phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới; toát lên được tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời phải có tính khả thi, không duy ý chí, cũng không khiên cưỡng, thiếu thực tế.

Khi nghiên cứu Dự thảo Văn kiện đại hội XIII của Đảng, PGS.TS Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt – Đức nêu ý kiến: “Riêng lĩnh vực giáo dục, tôi thấy Dự thảo Văn kiện đại hội XIII của Đảng cần nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp mới, như: Tập trung đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của kinh tế – xã hội, của khoa học và công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kiên quyết sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng; từng bước phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động…”.

Còn theo đồng chí Trương Công Anh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: “Thực tiễn có nhiều nhân tố mới, mô hình điển hình bắt đầu từ quần chúng nhân dân, từ cơ sở. Vấn đề là tổ chức đảng phải tập hợp được những trí tuệ, đóng góp vào nội dung đại hội. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải nghe dân rồi, nhưng phải biết học dân để biết mình lãnh đạo cái gì và lãnh đạo như thế nào? Bởi vậy, dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và đại hội XIII của Đảng phải huy động tối đa nhất sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để cùng với sự chuẩn bị của cấp ủy và đại biểu tham gia đại hội đóng góp nhằm xây dựng văn kiện đại hội tốt nhất”.

Quá trình chỉ đạo xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “…tiếp tục phát huy dân chủ, lắng nghe, trân trọng các ý kiến đóng góp, chắt lọc để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Những vấn đề nào đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, đồng thuận cao thì đưa vào văn bản, những vấn đề còn ý kiến khác nhau, chưa rõ, chưa chín thì tiếp tục nghiên cứu, thảo luận. Những vấn đề khó như chủ đề, mục tiêu, các khâu đột phá, đánh giá cao, thấp thế nào… còn ý kiến khác nhau thì cần tiếp tục nghiên cứu tìm câu trả lời trong thực tiễn, lắng nghe tiếng nói chung theo đa số”.

Đặc biệt, để xây dựng văn kiện đại hội, trọng tâm là báo cáo chính trị có chất lượng, cần phải phát huy được dân chủ, tập hợp được trí tuệ của tập thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực sự cầu thị, trân trọng, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đóng góp xác đáng để góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Mặt khác, trong đại hội Đảng của mỗi cấp cần dành thời gian để thảo luận xây dựng báo cáo chính trị. Qua đó, báo cáo chính trị thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội, vừa có giá trị tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm; vừa xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tiếp theo của mỗi tổ chức đảng./.