Động lực, khát vọng vươn tới!

Đã khép lại một năm 2022 với nhiều biến động ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống và quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng.

Trong năm, trước bao khó khăn, thách thức với những yếu tố mới nảy sinh trong “trạng thái bình thường mới” sau đỉnh dịch Covid-19, cộng với tình hình thế giới chuyển động hướng bất ổn tác động đến trong nước, nhưng bằng quyết tâm cao và tinh thần đổi mới, sáng tạo và linh hoạt, tỉnh quê hương Bác Hồ kính yêu đã giành nhiều kết quả tích cực; đặc biệt, vừa tạo những điểm sáng phát triển kinh tế, vừa chủ động giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và củng cố mạnh mẽ khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì sự nghiệp phát triển quê hương, đóng góp xứng đáng vào thế vận đi lên của đất nước.

Tính đến ngày 30/11/2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của Nghệ An đạt gần 42.000 tỷ đồng, tăng 49,16% so với cùng kỳ năm 2021. Lần đầu tiên tỉnh lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký 945 triệu USD; Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước; Kết quả thi tốt nghiệp THPT tăng 14 bậc so với năm 2021; Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa quan trọng, nổi bật là Lễ vinh danh và Kỷ niệm 250 năm năm sinh và 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương; Hoạt động đối ngoại tiếp tục giành nhiều kết quả tốt đẹp; Công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt… Và nhiều nữa những thành tựu, chỉ số có thể minh chứng cho khí thế vươn lên của Nghệ An quê hương Bác Hồ trong một năm qua.

Bước vào năm 2023, với sự quan tâm của Trung ương và sức mạnh nội sinh, Nghệ An tự tin xác lập vị thế điểm đến sôi động, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, du khách, bạn bè muôn phương trong nước và quốc tế. Từ đó xác định rõ các khâu đột phá phát triển, nhằm tạo nền tảng vững chắc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025) cùng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Tin tưởng và kỳ vọng rằng, năm mới với động lực mới, Nghệ An quê hương Bác Hồ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thành công trên con đường phát triển bền vững!

BÁO NGHỆ AN