Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII

Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An trao đổi về công tác chuẩn bị, những đổi mới của kỳ họp, cũng như một số định hướng lớn, trọng tâm của HĐND tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

P.V: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, để sẵn sàng cho các hoạt động trong nhiệm kỳ mới, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh khóa XVIII đã được thực hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 4/7/2021 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh khóa XVIII đã bầu các chức danh chủ chốt của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND tỉnh (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Dân tộc) và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu 32 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện các thủ tục chuẩn y, công nhận kết quả bầu cử theo quy định.

Phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh Thành Duy
Phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh Thành Duy

Sau Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định thành lập các Tổ Đại biểu (21 Tổ Đại biểu tại 21 huyện, thành phố và thị xã), phê chuẩn danh sách Ủy viên kiêm nhiệm các Ban của Hội đồng; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất bầu và công nhận kết quả bầu Trưởng Đoàn, các Phó trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

P.V: Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ, vậy tại kỳ họp này sẽ có những đổi mới như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp và khó lường. Để tập trung phòng, chống Covid – 19 và các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất một số điểm mới trong chương trình, nội dung Kỳ họp. Cụ thể, kỳ họp sẽ được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày (khai mạc sáng ngày 12/8 và bế mạc sáng ngày 13/8), rút ngắn 1 ngày so với các kỳ họp thường lệ giữa năm trước đây.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp không tổ chức thảo luận tổ và chất vấn. Trước Kỳ họp, tài liệu đã được gửi cho các Tổ Đại biểu để nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào các nội dung của Kỳ họp. Báo cáo của các Tổ Đại biểu về kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp, những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài; ý kiến của các đại biểu HĐND về chương trình, nội dung Kỳ họp được gửi cho Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, phân loại, giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời và lựa chọn  những nội dung trọng tâm để định hướng khi thảo luận chung tại Kỳ họp.

Tài liệu thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết được gửi trước cho Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh để nghiên cứu. Tại các cuộc họp thẩm tra, cơ quan soạn thảo không trình bày lại các nội dung đã gửi; còn cơ quan thẩm tra chủ động đánh giá nội dung dự thảo, nêu những vấn đề cần quan tâm để cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung trình Kỳ họp. Cách làm này bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác thẩm tra.

Về cách thức thông qua các nghị quyết: Dự thảo nghị quyết lần 1 được gửi cho đại biểu để thảo luận, góp ý tại các Tổ Đại biểu; dự thảo lần 2 sau khi tiếp thu ý kiến tổng hợp từ các Tổ Đại biểu, được chỉnh sửa, gửi cho các đại biểu trước khi khai mạc Kỳ họp; dự thảo lần 3 những nghị quyết mà các đại biểu có ý kiến tại phiên thảo luận tại Kỳ họp được tiếp thu, hoàn chỉnh, gửi cho đại biểu trước phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, nếu đại biểu không có ý kiến khác so với dự thảo các nghị quyết lần 2 và lần 3 đã gửi, Tổ Thư ký sẽ không trình bày lại toàn văn các dự thảo nghị quyết mà chủ tọa Kỳ họp sẽ cho tiến hành biểu quyết thông qua.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: N.S - M.H
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: N.S - M.H

P.V: Với tinh thần đổi mới như trên, trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII sẽ xác định những nội dung trọng tâm nào trong hoạt động, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Để góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị và nhân dân Nghệ An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển tỉnh Nghệ An, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tập trung vào 6 trọng tâm hoạt động sau đây:

Thứ nhất: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tập trung nâng cao chất lượng chuẩn bị, thực hiện tốt nội dung, chương trình trước, trong và sau kỳ họp; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; bảo đảm dân chủ, hiệu quả trong thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng, trong chất vấn, tranh luận tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lan, ở xã Xuân Tường (Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Lan, ở xã Xuân Tường (Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Thứ hai: Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động giám sát; giám sát có trọng tâm, trọng điểm và những vướng mắc kéo dài, bức xúc mà cử tri quan tâm; giám sát hướng về cơ sở; tăng cường tái giám sát việc thực hiện những kiến nghị giám sát, nhất là những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ, không có kết quả.

Thứ ba: Gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri linh hoạt, đa dạng, mở rộng đối tượng, hình thức thông tin; tăng cường tiếp xúc cử tri nhiều cấp, theo chuyên đề.

Thứ tư: Tăng cường phối hợp công tác giữa HĐND với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện, thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Thứ năm: Bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; quan tâm nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, chất lượng, kỹ năng công tác của đại biểu HĐND và đội ngũ tham mưu, giúp việc HĐND các cấp.

Thứ sáu: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu bằng phần mềm; hạn chế sử dụng tài liệu in trong hoạt động hàng ngày và các kỳ họp; nâng cấp Trang Thông tin điện tử Người đại biểu nhân dân Nghệ An.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường