Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020: Kỳ cuối – Chọn bước đi, cách làm đột phá

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Nghệ An cần phát huy lợi thế của vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, có nhiều lợi thế để phát triển, có nhiều đóng góp cho đất nước. Nghệ An phải có khát vọng hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, tìm mọi cách khắc phục khó khăn, phải là tỉnh đi đầu của cả nước, phải có cách làm, có chiến lược, trí tuệ, có quy hoạch dài hạn và tổng thể 5 năm, 10 năm, chọn bước đi, chọn cách làm cụ thể, không ham làm nhiều mà không đạt”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX là mốc đánh dấu bước chuyển giai đoạn quan trọng, với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển của tỉnh theo đường lối đổi mới của Đảng. Đặc biệt, ý kiến của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhân dân đều bày tỏ mong muốn Đại hội lần này phải phát động, khơi dậy được lòng tự hào truyền thống cách mạng, văn hoá lịch sử, quê hương Nghệ An, người xứ Nghệ; phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt, tự tin, năng động, sáng tạo, đổi mới vươn lên để vươn lên, bứt phá.

Trên tinh thần đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Với các đột phá phát triển là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày 14/9/2020.
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày 14/9/2020.

Căn cứ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể trên các lĩnh vực, gắn với tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án đã được phê duyệt đến năm 2025, đặc biệt là các đề án thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng điểm có tính nền tảng, đột phá: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giai đoạn 2021 – 2025; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng đột phá phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2021 – 2025; Phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phát triển du lịch đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 – 2025, có tính đến năm 2030; Đề án mở rộng không gian đô thị thành phố Vinh theo Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 14/01/2015 và Quyết định số 827/QĐ-TTg, ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong vùng đặc thù và các loại hình doanh nghiệp.

Tại các diễn đàn góp ý dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ lão thành, các nhà khoa học, nhà kinh tế… góp ý nhằm đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ: Nghệ An cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, xem đây là nguồn lực tinh thần, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ đặt ra là tỉnh cần phấn đấu, có quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 tự cân đối được thu – chi ngân sách. Muốn vậy, chú trọng hợp tác liên kết, phát triển vùng, để phát huy lợi thế riêng có của Nghệ An; xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng đột phá giai đoạn 2021 – 2025; công tác quy hoạch phải được chú trọng, nhất là Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển Khu Kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; phát triển doanh nghiệp. Nghệ An cũng phải phấn đấu thành trung tâm lớn của Bắc Trung bộ: giáo dục – đào tạo, vận tải, dịch vụ, tài chính, du lịch; đồng thời cần khai thác hiệu quả miền Tây Nghệ An, khắc phục những khó khăn để biến những tiềm năng của vùng này để phát triển, đặc biệt là tiềm năng trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, chế biến nông lâm sản…

Một góc khu kinh tế Đông Nam.
Một góc khu kinh tế Đông Nam.

Cũng liên quan đến phát triển miền Tây Nghệ An, bà Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế – Xã hội của tỉnh cho rằng, miền Tây Nghệ An là nền tảng nông nghiệp công nghệ cao của cả nước. Nghị quyết của Trung ương đã chỉ rõ vấn đề này, do đó cần sớm xác định vùng nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực trên để từ đó ban hành chính sách khu nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo sức hấp dẫn cho thu hút đầu tư.

Theo đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, tỉnh phải tiếp tục chuyển cơ cấu lao động thông qua đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi cho nhanh, cho được cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Bên cạnh đó, một loạt vấn đề về hạ tầng trọng yếu cần được giải quyết như cảng biển, hệ thống giao thông kết nối từ miền Đông sang miền Tây để thu hút đầu tư; đồng thời hoạt động của chính quyền phải hoàn toàn đổi mới thông qua ứng dụng công nghệ số nhằm tạo thông thoáng.

Phát triển kinh tế biển cũng là vấn đề được đặt ra theo hướng căn cơ hơn. Đồng chí Tạ Quang Ngọc – nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản nhận định: Nghệ An có bờ biển dài, diện tích vùng ven biển lớn với sự đa dạng về sinh thái và môi trường tự nhiên; đồng thời có điều kiện tiếp cận thuận lợi các ngư trường cho hoạt động khai thác hải sản và các tuyến giao thông biển do đó cũng phải góp phần xứng đáng cho mục tiêu xây dựng nước ta nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển. Muốn vậy, không gian biển và ven biển phải được quy hoạch lại và xây dựng cho không gian đó mô hình tăng trưởng mới kết dính hữu cơ các lĩnh vực, trong đó được quản lý thống nhất, không cắt khúc tuỳ tiện.

Ảnh trái sang, trên xuống: Dây chuyền sản xuất vật liệu cao cấp tại Khu liên hợp Nghi Văn (Nghi Lộc); Sân bay quốc tế Vinh; Cảng cá Quỳnh lập thị xã Hoàng Mai; Thu hoạch nguyên liệu bằng hệ thống máy cắt hiện đại.
Ảnh trái sang, trên xuống: Dây chuyền sản xuất vật liệu cao cấp tại Khu liên hợp Nghi Văn (Nghi Lộc); Sân bay quốc tế Vinh; Cảng cá Quỳnh lập thị xã Hoàng Mai; Thu hoạch nguyên liệu bằng hệ thống máy cắt hiện đại.

Liên quan đến cải cách hành chính, đồng chí Lê Xuân Đại – nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế – Xã hội tỉnh: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh đều được được cải thiện. Trong đó, đối với chỉ số PCI, 2015 còn đứng thứ 32 nhưng đến năm 2019, Nghệ An đã đứng thứ 18 toàn quốc, đặc biệt tỉnh vừa cải thiện được chỉ số PCI, vừa khắc phục được tình trạng “trồi, sụt” của một số năm trước đây. Điều còn băn khoăn là tốc độ cải thiện PCI đang còn chậm, dẫu là đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ hai năm liền (2018, 2019) nhưng so với các tỉnh trong tốp đầu thì còn khá xa. Trong khi, những thứ hạng mà nhà đầu tư quan tâm phải là thứ hạng đứng trong tốp 10 của cả nước. Do đó, tỉnh cần tiếp tục cải thiện về công tác cải cách hành chính trong nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, để thực hiện được các giải pháp trên, nhiều ý kiến cho rằng, Nghệ An cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng chí Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; khơi dậy được khát vọng làm giàu, khởi nghiệp sáng tạo, không chịu đói nghèo để qua đó có ứng xử, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển của tỉnh.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương: Tất cả tiềm năng, thế mạnh, yếu kém, hạn chế, những đột phá phải được thấm sâu trong mỗi cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; từ đó biến thành khát vọng, nhiệt huyết để điều tiết hành động một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, căn cơ, đến cùng và không chụp giật và cũng không bị chi phối bởi lợi ích nhóm.

Tại các diễn đàn, liên quan đến công tác cán bộ, đồng chí Trương Đình Tuyển – nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế – Xã hội của tỉnh nhiều lần nhấn mạnh: Nghệ An là mảnh đất địa linh nhân kiệt có rất nhiều cán bộ giỏi, song điều cần kíp là phải chuyển được cái giỏi của từng người thành cái giỏi của hệ thống.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX là mốc đánh dấu bước chuyển giai đoạn quan trọng, với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng. Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh nhà như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương.

Đường vô xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh Hải
Đường vô xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh Hải