Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Vũ Hiếu

Họ và tên: VŨ HIẾU

Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1977

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản trị – Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

Tôi được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 9, huyện Thanh Chương. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nếu được cử tri tin tưởng tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi hứa sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đó là, thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời, trung thực mọi ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri với HĐND, các cấp, các ngành, đơn vị. Qua đó, kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp, thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết được những bức xúc của cử tri như: an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan – đô thị, an ninh – trật tự, vấn đề nông dân, nông thôn…

Đồng thời, cùng với Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật, các hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội. Phổ biến các kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND tỉnh; vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đó; tích cực nghiên cứu, thu thập những thông tin từ thực tế để đề xuất các giải pháp hữu hiệu, qua đó, đóng góp vào việc xây dựng các chính sách hoặc quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh được luật định.

Thực hiện đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh sát, đúng, phù hợp với thực tế mà cử tri quan tâm.