Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Võ Đại Dương

Họ và tên: VÕ ĐẠI DƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 26/8/1990

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh

Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đại biểu HĐND phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn và trách nhiệm để đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt chức năng người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng và nhà nước phân công, chú trọng các vấn đề cử tri và nhân dân đang quan tâm:

Trước hết, Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát, đúng và phù hợp với thực tế về những vấn đề bức xúc của cử tri hiện nay như: phát triển cơ sở hạ tầng, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch, vấn đề môi trường, xóa đói giảm nghèo…

Thứ hai, Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. Tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cùng với các đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Thứ ba: Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của công chức Nhà nước, đó là: tham mưu, giúp việc cho HĐND tỉnh không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Thứ tư: Tương Dương là huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn. Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ tích cực trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng các Nghị quyết, chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách; tham mưu cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã khó khăn phát triển, quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Tương Dương là khởi nguồn của dòng Sông Cả, nằm trong khu dự trữ sinh quyển lớn nhất Đông Nam Á, cùng với nhiều di tích lịch sử tiêu biểu. Trong tương lai, tôi tin rằng Tương Dương sẽ là điểm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh hấp dẫn với các điểm đến như: Đền Vạn Cửa Rào ở xã Xá Lượng, hang Thằm Cóng ở xã Tam Bông, rừng Săng Lẻ ở xã Tam Đình, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát…

Là một ứng cử viên trẻ tuổi nhưng tôi luôn tin tưởng rằng với sức trẻ và khát khao được cống hiến để xây dựng quê hương, nếu được trúng cử tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng xây dựng triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ thanh niên. Đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục truyền thống dân tộc, đạo đức, lối sống, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn để thanh niên lập nghiệp trên chính quê hương của mình.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà và của địa phương chúng ta.