Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Vi Văn Quý

Họ và tên: VI VĂN QUÝ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1985

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối dân; Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, huyện Quỳ Hợp.

Là cán bộ, được bố trí công tác qua nhiều vị trí khác nhau (Từ cán bộ, ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Phó chánh Văn phòng Huyện ủy; Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Hợp; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đến Huyện ủy viên, Chủ tịch HND huyện Quỳ Hợp), trưởng thành từ cơ sở, tôi ý thức được rằng: HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, nếu được quý vị cử tri, bà con Nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác như sau:

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là phải gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, Hội Nông dân với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Với trách nhiệm của mình, trước hết tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện mốt số cơ chế chính sách của tỉnh để phản ánh với Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của hội viên, nông dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Thứ ba, là người đứng đầu tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân của huyện, lại xuất thân từ nông nghiệp, nông thôn, nông dân tôi luôn thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của nông nghiệp, nông dân. Luôn suy nghĩ làm gì, làm như thế nào để góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người nông dân.

– Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Hội chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với các ban, ngành, nhất là các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đó là, tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh Hội, phối hợp với các ngân hàng mở rộng các nguồn vốn, tham mưu bổ sung quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp cho nông dân có nhu cầu vay; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động dịch vụ nhất là cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng phục vụ cho nông dân sản xuất. Tôi cùng tập thể lãnh đạo Hội sẽ chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp các ngành tổ chức hướng dẫn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho nông dân. Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho nông dân, tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực phối hợp với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đó là những vấn đề nông dân đang rất cần và còn nhiều khó khăn, bức xúc.

– Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học – kỹ thuật, việc làm, kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhất là đối với hộ nghèo.

– Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; từng bước khắc phục tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, xây dựng các mô hình vườn chuẩn nông thôn mới, Ocop, các vùng chuyên canh sản xuất lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường.

– Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, và nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; tham mưu cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã còn lại xây dựng nông thôn mới nhất là các xã khó khăn; quan tâm đến các đối tượng diện gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nâng cao mức sống.

Thứ 4, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; bản thân và gia đình luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.

Là người con quê hương Quỳ Hợp nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, tôi hiểu về quê hương và luôn suy nghĩ về quê hương, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý vị đại biểu, quý vi cử tri để tôi có thêm cơ hội, điều kiện thực hiện được mong muốn của mình!