Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Vi Văn Hanh

Họ và tên: VI VĂN HANH

Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1972

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quỳ Châu

Tôi được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu giới thiệu tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban  MTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan mà còn là trách nhiệm lớn trước Huyện ủy Quỳ Châu, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trước hết là người con quê hương Quỳ Châu, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Quỳ Châu ngày càng giàu mạnh.

Hiện nay, Quỳ Châu là huyện đang trên đà phát triển về nhiều mặt, nhưng huyện Quỳ Châu chúng ta đang còn là huyện nghèo. Thu ngân sách còn eo hẹp, đời sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả, xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, nước sạch nông thôn, kết cấu hạ tầng còn rất khó khăn, nhất là về giao thông nông thôn, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập chưa tương xứng; tình hình khiếu nại, tố cáo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân còn tiềm ẩn phức tạp, khó lường; còn tiềm ẩn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của tỉnh.

Song, tôi thấy cần tích cực cùng với Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

2- Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

3- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

4- Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

5- Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và Nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân và người cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.