Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Vi Thị Đông

Họ và tên: VI THỊ ĐÔNG

Ngày, tháng, năm sinh: 06/9/1974

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Con Cuông

Với 20 năm công tác, bản thân tôi được cơ quan giới thiệu, nhân dân nơi cư trú nhất trí đồng tình, ủng hộ và qua quá trình hiệp thương, tôi được Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, được ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn trước cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh Nghệ An, tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để làm tròn trọng trách người đại biểu của nhân dân và dự kiến thực hiện chương trình hành động với 6 nội dung cụ thể như sau:

1- Làm tròn nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, của Tổ đại biểu Hội đồng.

+ Tập trung nghiên cứu để tham gia ý kiến đóng góp đối với các vấn đề đặt ra trong chương trình của mỗi kỳ họp. Trong đó, quan tâm đóng góp xây dựng các nghị quyết các vấn đề quan trọng của huyện, của tỉnh, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, như: xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất hàng hóa nông, lâm sản, các dịch vụ du lịch nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân; chính sách dân tộc, tôn giáo; chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, chính sách đối với phụ nữ và trẻ em.

2- Dành thời gian để tiếp xúc cử tri, gặp gỡ, trao đổi, luôn lắng nghe, tập hợp, phản ánh trung thực và đầy đủ ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Đảng các cấp, Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước. Để qua đó, Đảng các cấp có cơ sở lãnh đạo chỉ đạo; HĐND huyện, tỉnh có cơ sở trong giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng của Nhà nước giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; xây dựng các chính sách sát thực tiễn, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri.

3- Thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng và đại biểu Hội đồng, cùng với các đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động giám sát đối với các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4Tiếp tục rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành pháp luật, tham gia tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân và người lao động, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát triển kinh tế.

5- Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện, tôi luôn quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, phụ nữ vừa phải gánh vác phần trách nhiệm của mình đối với xã hội, vừa phải lo làm tròn thiên chức đối với gia đình: làm vợ, làm mẹ trong điều kiện đời sống còn khó khăn. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay đang chịu nhiều thiệt thòi như thất học hoặc bỏ học giữa chừng. Tôi sẽ tham gia tích cực đóng góp ý kiến đề xuất với các cấp xây dựng chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, vấn đề bình đẳng giới; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

6- Tích cực nghiên cứu, học tập, đoàn kết, cộng sự với các đồng chí trong Thường trực Hội LHPN huyện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 02 Phong trào thi đua: “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 02 khâu đột phá vềỨng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và “Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh” và 03 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

– Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát huy quyền dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Vận động phụ nữ chủ động tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương;

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù ở cương vị công tác nào tôi nguyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tôi rất mong muốn cử tri đóng góp ý kiến vào chương trình hành động để từng nội dung chương trình hoàn thiện hơn và chờ đợi sự đồng tình ủng hộ của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành các cấp và toàn thể cử tri.