Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Huyền

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH HUYỀN

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1985

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương

Sau khi tốt nghiệp đại học thì được trở về quê hương công tác tại UBND xã Thanh Hưng từ năm 2007. Khi sáp nhập đơn vị hành chính 3 xã Thanh Hưng, Thanh Tường, Thanh Văn thành xã Đại Đồng vào tháng 1/2020 đến nay thì bản thân được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng. Với tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nên được trở thành ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đó là niềm vinh dự lớn lao cho bản thân, tổ chức nơi công tác. Đồng thời, bản thân tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa là vinh dự, nhưng cũng mang trọng trách to lớn trước toàn thể cử tri. Để hoàn thành tốt trọng trách đó bản thân tôi, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, tôi tự nhận thấy chương trình hành động của tôi sẽ không mang tầm chiến lược, vĩ mô nhưng tôi sẽ thực hiện nghiêm chỉnh vai trò, chức trách, nhiệm vụ của một đại biểu HĐND theo đúng luật. Cụ thể:

– Trước hết sẽ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

– Thứ 2: Thường xuyên có mối quan hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong nhiệm vụ quyền hạn của một người đại biểu HĐND tỉnh.

– Thứ 3: Sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tham gia đầy đủ lịch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả các kỳ họp và hoạt động của bản thân theo quy định của pháp luật.

– Thứ tư: Bản thân tôi phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác thông qua các kênh thông tin nhằm tham gia tích cực vào xây dựng các chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh sát, đúng với tình hình thực tế góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng thời đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng hợp pháp cho cử tri. (Đặc biệt, là ứng cử viên nữ bản thân sẽ ưu tiên, quan tâm nhiều hơn đến tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất của đối tượng là phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn).

Nếu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đó là cơ hội để bản thân tôi phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong quá trình công tác, là trường học, động lực cho tôi học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, là cơ hội để được lắng nghe, tiếp thu nhiều hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, tôi cũng xác định rõ được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh hay không hoàn toàn là do sự cân nhắc, lựa chọn, quyết định, là quyền và nghĩa vụ của cử tri. Dù ở cương vị nào thì tôi cũng sẽ luôn cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri để phản ánh, kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đúng luật, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.