Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Thị Khánh Linh

Họ và tên: TRẦN THỊ KHÁNH LINH

Ngày, tháng, năm sinh: 04/9/1993

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Lê Lợi, thành phố Vinh

Được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Vinh, sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và qua hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với cương vị công tác mà bản thân đang đảm nhiệm hiện nay, một cán bộ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là một người được trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, tôi ý thức được rằng: Đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu HĐND, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, là cầu nối giữa cử tri với đại biểu HĐND, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực với các cấp, các ngành, nhất là trong các kỳ họp. Mặt khác, bản thân sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại và chịu sự giám sát của cử tri trong công việc và trong cuộc sống.

2. Bản thân không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; luôn trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, tích cực nghiên cứu học tập nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao tính tiên phong gương mẫu; tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy của địa phương.

3. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của Đoàn Thanh niên, chăm lo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt, quan tâm đến các vấn đề như: Tổ chức các sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi, nâng cao tỷ lệ tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, tham gia làm công tác Đoàn ở khối, xóm. Băn khoăn, trăn trở về việc định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên ở thời kỳ hội nhập, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tập hợp, vận động quần chúng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội. Có những kiến nghị, đề xuất với Đảng, HĐND và các ngành chức năng, quan tâm và có những chính sách, chế độ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể, đặc biệt là cán bộ đoàn thể ở cơ sở, khối xóm. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Đoàn nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

4. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND tỉnh; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, kiến nghị với cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, để tránh gây ách tắc, chậm trễ, phiền hà, tiết kiệm thời gian cho nhân dân khi cần giao dịch; tăng cường thực hiện các chính sách xã hội, các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, quan tâm đến người nghèo, tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Xứng đáng là người cán bộ Đoàn “Bản lĩnh, trí tuệ, văn minh, tình nguyện”.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ Đoàn, nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới cũng như làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND.

Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, được tham gia ứng cử lần này là niềm vinh dự không chỉ của bản thân tôi mà còn là một niềm vinh dự lớn đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nên dù có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.