Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Ngọc Sơn

Họ và tên: TRẦN NGỌC SƠN

Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1968

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Tôi rất vinh dự được Cấp uỷ, lãnh đạo, cử tri trong cơ quan và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Qua các bước hiệp thương theo quy định của Luật bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, tôi được đứng trong danh sách chính thức làm ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh và được xếp vào danh sách 5 ứng cử viên để cử tri đơn vị bầu cử số 24 lựa chọn bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là niềm vinh dự lớn của bản thân, vừa là cơ hội để tôi có thể được đại diện cho tiếng nói của nhân dân, của cử tri tỉnh Nghệ An mà trước hết là cử tri của huyện Tân Kỳ nơi tôi ứng cử.

Là một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được Đảng và Nhà nước chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng qua các môi trường giáo dục, được theo học và tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1990, năm 1995 được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Thẩm phán, từ năm 1999 đến 2002 học cử nhân chính trị tại phân viện Báo chí tuyên truyền Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được các đồng chí lãnh đạo các cấp, đồng nghiệp và nhân dân hết lòng giúp đỡ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, qua hơn 30 năm công tác tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm phải đóng góp công sức, trí tuệ vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Tôi nhận thức rằng người đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước; Chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Là cán bộ quản lý chủ chốt của ngành Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, được giới thiệu về ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa bàn huyện Tân Kỳ, tôi mong muốn được cử tri của huyện Tân Kỳ tín nhiệm, ủng hộ để tôi có điều kiện thực hiện Chương trình hành động của mình, gồm các nội dung chính sau:

1- Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh, với các cơ quan liên quan những vấn đề kiến nghị chính đáng của cử tri; Tích cực tham gia các phiên thảo luận tại các kỳ họp HĐND, tham gia giám sát việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị; thực hiện trách nhiệm của người đại biểu thông qua việc tiếp xúc cử tri để tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi sẽ thực sự là cầu nối giữa nhà nước với nhân dân, với cử tri.

2- Trên cương vị là lãnh đạo của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An tôi sẽ thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành với tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính để hóa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn cán bộ Tòa án: “xử đúng là  tốt nhưng không phải xử thì tốt hơn” muốn vậy phải làm tốt công tác dân vận “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân và học ở dân”; Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, có bản lĩnh vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng ngành Toà án nhân dân tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh xứng đáng là biểu tượng của công lý, đem công bằng, lẽ phải đến với nhân dân, góp phần “ xây dựng nền Tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.

3- Thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân trong các nhiệm vụ tổ chức và đảm bảo thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đảm bảo an toàn, trật tự xã hội, kinh tế, giáo dục, tài nguyên, môi trường, công tác dân tộc, thực hiện các chính sách xã hội…; Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp huyện…

4- Tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên…, vì đây chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Quan tâm đến hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua việc xét xử tại phiên toà, nhất là phiên tòa lưu động, từng bước nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngày càng có hiệu quả.

5- Trong hoạt động giám sát, tôi sẽ quan tâm những chuyên đề giám sát có nội dung lên quan trực tiếp đến người dân, được cử tri quan tâm như: công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng, ma túy; công tác quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực đất đai… đồng thời trong quá trình giám sát luôn nắm bắt thông tin, lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân để xem xét, đánh giá những nội dung giám sát một cách khách quan, toàn diện; Kiến nghị với Hội đồng nhân dân quan tâm đúng mức, có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với ba nội dung: nông nghiệp, nông dân và nông thôn vì qua các thời kỳ cách mạng đã chứng minh rằng người nông dân đóng vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng trực tiếp sản xuất lương thực, thực phẩm để cung cấp cho xã hội; đồng thời đặc biệt quan tâm chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, ưu tiên các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người có công…

6- Bản thân không ngừng tu dưỡng, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, từng bước nâng cao trình độ về mọi mặt và hoàn thành nhiệm vụ của người Đại biểu hội đồng nhân dân. Dù ở bất cứ ở cương vị nào tôi đều tâm niệm rằng: mình phải phấn đấu để được làm một công dân tốt, gắn bó với nhân dân, có những hành động thiết thực, góp phần hữu ích cho xã hội, cho đất nước, cho quê hương Xô viết anh hùng.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri, để với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết nghề nghiệp, tôi có thêm nhiều điều kiện, cơ hội đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào sự phát triển địa phương chúng ta nói riêng và của tỉnh nhà nói chung.

Nếu được bà con cử tri tin tưởng lựa chọn, tôi nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cử tri giao phó.