Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Công Thành

Họ và tên: TRẦN CÔNG THÀNH

Ngày, tháng, năm sinh: 23/5/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An

Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được cơ quan Sở Giao thông Vận tải tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, tôi đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu về bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 11 là huyện Nghĩa Đàn.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa:

1- Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2- Thường xuyên tham gia các cuộc họp tiếp xúc cử tri; luôn tôn trọng và lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp, góp ý, các kiến nghị, phản ánh của cử tri và người dân.

3- Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh; phản ánh, kịp thời, trung thực các nguyện vọng, tâm tư, phản ánh của cử tri, nhân dân trong đó, có cử tri và nhân huyện Nghĩa Đàn đến HĐND tỉnh.

Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và của nhân dân.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND tỉnh; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, truyền đạt các tâm tư, nguyện vọng chính đáng, các kiến nghị, phản ánh của cử tri, người dân.

4- Giữ mối liên hệ với lãnh đạo địa phương, là cầu nối giữa lãnh đạo địa phương với HĐND tỉnh và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, qua đó, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, cũng như thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh, của địa phương…

5- Luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

6- Luôn gương mẫu và giáo dục mọi người thân trong gia đình gương mẫu, chấp hành và thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tích cực vận động quần chúng nhân dân nơi cư trú, tích cực xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của cá nhân tôi, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với cương vị và trọng trách mới, tôi xin hứa sẽ đem hết khả năng của mình để cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nói chung và của huyện Nghĩa Đàn nói riêng.