Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Trần Anh Tuấn

Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN

Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1979

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đặc biệt là được phân bổ để thực hiện quy trình bầu cử tại thành phố Vinh. Đây là một vinh dự lớn đối với bản thân, đồng thời tôi cũng nhận thức một cách sâu sắc rằng sẽ phải có trách nhiệm rất cao nếu được tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng của cử tri chuyển đến các cơ quan hữu quan để được xử lý kịp thời. Đồng thời cung cấp, thông báo kịp thời các nội dung liên quan về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các cử tri.

2- Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hiện tại với vị trí công tác là Phó Truởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, cơ quan tham mưu trực tiếp cho Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, bản thân sẽ chủ động, tích cực, sáng tạo, nghiên cứu đưa vào áp dụng các mô hình mới nhằm thúc đẩy cải cách hành chính hiệu quả hơn, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh ngày một hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

3-Thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp với các cá nhân và tổ chức có liên quan nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, nhất là các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính.