Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quang Thị Lưu

Họ và tên: QUANG THỊ LƯU

Ngày, tháng, năm sinh: 27/4/1992

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chuyên viên Huyện đoàn Quế Phong

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quế Phong. Qua quá trình hơn 6 năm công tác và từng là cán bộ cơ sở phụ trách nông nghiệp, tôi hiểu được những tồn tại, khó khăn của bà con nhân dân gặp phải: Đó là, tình trạng sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa phát huy được các thế mạnh, tiềm năng của vùng; việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất còn hạn chế; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh còn chủ quan, bị động; vấn đề bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức; các giá trị văn hóa từng dân tộc đang dần bị mai một, vẫn còn nhiều hủ tục, tập tục lạc hậu cần được xóa bỏ; các chế độ, chính sách, an sinh xã hội đang còn nhiều bấp cập gây bức xúc trong dân.

Nhận thức sâu sắc được vai trò, vị trí của đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Với mong muốn được cùng bà con tìm hướng giải quyết những khó khăn, phát huy thế mạnh, tiềm năng của vùng. Tôi mạnh dạn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp của cử tri, nhất là trong các vấn đề liên quan đến dân chủ, dân sinh, xây dựng cơ sở, hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân, phát huy bản sắc văn hóa từng dân tộc và các vấn đề an sinh xã hội khác. Trong điều kiện, khả năng cương vị công tác của mình, tôi sẽ cố gắng đề đạt, đóng góp ý kiến, kiến nghị với các cơ quan chức năng trong việc đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

2. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổng hợp các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân và các ý kiến của cử tri để báo cáo, đề xuất kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu làm rõ và trả lời sớm nhất cho nhân dân theo luật định. Trường hợp các cơ quan không trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng thì nội dung đơn thư đó sẽ được nêu chất vấn tại các kỳ họp, các hội nghị giao ban của HĐND và các cuộc hội họp khác cho tới khi vấn đề được làm rõ.

3. Tích cực thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát của người đại biểu dân cử. Qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ sắp xếp công việc một cách khoa học để có thời gian cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND; thực hiện chức năng giám sát của HĐND, tổ đại biểu và với trách nhiệm cá nhân đối với tình hình thực thi pháp luật, các nghị quyết của HĐND để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng thời ngăn chặn, chấm dứt kịp thời những sai phạm gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

4. Không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.