Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phan Trung Tú

Họ và tên: PHAN TRUNG TÚ

Ngày, tháng, năm sinh: 15/3/1978

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Phó Trưởng phòng tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 11 tại huyện Nghĩa Đàn.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Dành nhiều thời gian đi thực tế, gắn bó mật thiết với cử tri các xã trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn để thu thập, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; từ đó phản ánh một cách trung thành, thẳng thắn, trách nhiệm đến các cơ quan Nhà nước và tích cực đôn đốc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có một số vấn đề cử tri các xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Thọ và Nghĩa Phú quan tâm như: Hỗ trợ kinh phí để tu sửa nâng cấp các phòng học và sân trường; về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; về công trình đường bê tông xóm Lác thi công chậm; đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ đầu tư kênh mương tưới, tiêu cánh đồng; công trình nước sinh hoạt tự chảy đang dở dang; hỗ trợ làm kênh mương tưới tiêu cho cánh đồng; việc sửa chữa, nâng cấp hồ đập bị xuống cấp; thi công tuyến đường…

Việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất hoặc bàn giao một số diện tích đất nông trường kém hiệu quả, hoang hóa cho Nhân dân địa phương sản xuất; việc một số tàu thuyền khai thác các mỏ cát sỏi quá mức gây sạt lở đất, biến đổi dòng chảy; việc các xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng tuyến đường giao thông; việc phun thuốc diệt cỏ và xả thải tại trang trại, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và nhiều vấn đề an sinh khác.

Sau mỗi kỳ họp, tôi có trách nhiệm báo cáo với cử tri đầy đủ, chính xác những nội dung mà HĐND tỉnh bàn và quyết định, những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà và sự phát triển của địa phương. Quan tâm chuyển đến cơ quan thẩm quyền giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến các vấn đề về đất đai, nhà ở, xây dựng, chế độ, chính sách… và thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết để góp phần đáp ứng nguyện vọng của cử tri huyện Nghĩa Đàn.

Tôi sẽ cùng với tổ đại biểu HĐND tỉnh nơi mình ứng cử tích cực nghiên cứu các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, tích cực tham gia thảo luận về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, các báo cáo chuyên đề trình kỳ họp, thảo luận nội dung chất vấn, tham gia thảo luận tại kỳ họp, tham gia phát biểu tại phiên giám sát tại kỳ họp, tham gia chất vấn tại kỳ họp. Tích cực tham gia cùng HĐND tỉnh để bàn bạc, thảo luận các giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ để qua đó góp phần tạo chuyển biến về kinh tế – xã hội, phát triển các lĩnh vực văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Phát huy vai trò của người đại biểu trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các ban, ngành, các phương tiện thông tin đại chúng để tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến xây dựng cơ sở, hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, cải thiện đời sống của người dân và các vấn đề an sinh xã hội khác; kiên trì đeo bám việc giải quyết những vấn đề đã chất vấn, kiến nghị với các cơ quan liên quan.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, trọng tâm là công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND; các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; các hoạt động chất vấn, giải trình; các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, qua đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Tham gia cùng với các cấp, các ngành có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp bảo vệ, củng cố hệ thống các hồ đập trên địa bàn trước mùa mưa bão; đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất và dân sinh; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; tham gia kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn. Tích cực đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, góp phần từng bước đưa Nghĩa Đàn thành huyện nông thôn mới và từng bước trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX đã đề ra.

Tôi cam kết với cử tri thực hiện chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri và mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bậc cử tri để tôi có điều kiện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.