Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phan Thị Minh Lý

Họ và tên: PHAN THỊ MINH LÝ

Ngày, tháng, năm sinh: 29/02/1976

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu là người đại diện cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi rất vinh dự được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn huyện Yên Thành, vùng đất nổi tiếng về tinh thần cách mạng, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, là nơi Bác Hồ kính yêu đã về thăm năm 1961 và là một trong những địa phương cấp huyện về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Nghệ An.

Tôi rất mong muốn được gặp gỡ các bậc cử tri để trực tiếp trình bày chương trình hành động vận động bầu cử của mình. Tuy nhiên, do điều kiện dịch Covid-19, nên tôi xin phép được thông báo chương trình hành động trước cử tri bằng hình thức niêm yết tại điểm bầu cử và các hình thức phù hợp khác. Tôi xin trân trọng cảm ơn các bậc cử tri đã dành thời gian để đọc, nghe dự kiến chương trình hành động của tôi!

Tôi đã có hơn 20 năm công tác trong ngành Tuyên giáo. Trong suốt thời gian đó, tôi may mắn được nhiều lần làm việc, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Thành. Trong các chuyến công tác, đi cơ sở, tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiệt tình, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cũng như những người dân Yên Thành mà tôi được tiếp xúc, làm việc.

Vì thế, dù không phải là người con Yên Thành, nhưng tôi vẫn cảm thấy mảnh đất này rất gần gũi với tôi. Khi được phân công về đơn vị bầu cử số 6 thuộc huyện Yên Thành, gồm 20 xã và thị trấn, tôi cảm thấy rất vui và vinh dự.

Trong thời gian công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi được phân công các công tác: Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong toàn tỉnh để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; làm báo cáo viên của Tỉnh ủy; trực tiếp biên tập Bản tin Thông báo Nội bộ – tài liệu sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh. Hiện nay, tôi đang được phân công phụ trách tham mưu công tác khoa giáo, gồm các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, môi trường, lao động, thương binh và xã hội, phụ nữ, gia đình, trẻ em, người cao tuổi… Ở các vị trí công tác này, tôi có cơ hội được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và được đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy các nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, xã hội…

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, tôi nghĩ, đây là một cơ hội rất lớn để mình vừa có thể đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân nhanh hơn và chuyển các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lên các cơ quan lãnh đạo Đảng và chính quyền của tỉnh một cách hiệu quả hơn, thông qua việc thể chế hóa bằng các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua đó, góp phần tích cực để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân; chăm lo quyền lợi chính đáng của nhân dân, nhất là nhân dân huyện Yên Thành – nơi bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh.

Trong quá trình công tác của mình, tôi luôn quan tâm theo dõi tình hình của huyện Yên Thành. Trong nhiệm kỳ qua, huyện Yên Thành đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ở mức cao 9,5%. Đặc biệt, Yên Thành đã huy động được một nguồn lực rất lớn từ sức dân để xây dựng nông thôn mới với gần 7.000 tỷ đồng chỉ trong 3 năm 2016-2019, đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, đây là điều mà nhiều địa phương có cùng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội chưa thể làm được.

Với nền tảng đó, tôi tin huyện Yên Thành sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, đạt được mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới. Tôi rất mong muốn được đóng góp chút sức lực của mình cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện để thực hiện được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, huyện Yên Thành vẫn còn một số hạn chế, khó khăn mà các bậc cử tri vẫn băn khoăn và mong muốn sớm được khắc phục, như tình trạng ngập úng kéo dài; chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ khối, xóm; công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng điện yếu, điện thiếu, đường dây cột điện không an toàn trên địa bàn huyện; vấn đề việc làm, đào tạo nghề cho lao động, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, sản xuất… Tôi cũng mong muốn được góp sức mình cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành để giải quyết những khó khăn, hạn chế nêu trên, ít nhất là bằng việc kiến nghị lên các cơ quan chức năng quan tâm sớm giải quyết, khắc phục.

Trên tinh thần đó, với vị trí công tác hiện tại của mình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh và trên cơ sở gắn bó, nghiên cứu thực tiễn của huyện Yên Thành, tôi xin được tập trung vào 4 điểm chính sau đây trong chương trình hành động của mình:

1. Trước hết, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với nỗ lực cao nhất trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, gắn bó với cử tri huyện Yên Thành. Tích cực tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và kiến nghị của các bậc cử tri để đề xuất HĐND tỉnh ban hành những chủ trương, chính sách kịp thời, những giải pháp đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Cụ thể, tôi sẽ tập trung đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết những vấn đề sau:

– Về chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở: Đề xuất HĐND tỉnh  xem xét, có cơ chế đảm bảo mức phụ cấp phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ khối, xóm, để họ yên tâm làm việc, cống hiến.

– Về giải quyết những vấn đề xã hội: Đề xuất cơ chế hỗ trợ việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời với các quy định phù hợp pháp luật hiện hành; hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn, nhất là lao động nữ, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu lao động; hỗ trợ xây dựng sân chơi, bể bơi cho thiếu nhi tại các vùng nông thôn, làm sao để hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng đuối nước ở trẻ em. Đề xuất cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, như người già neo đơn, người khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

– Về hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất: Đề xuất HĐND tỉnh quan tâm và có nghị quyết hỗ trợ vấn đề áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gia tăng giá trị nông sản phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

– Trong vấn đề đảm bảo hạ tầng phát triển: Đề xuất HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ về cơ chế, chính sách để đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn; các công trình thủy lợi, chống úng ngập trên địa bàn huyện Yên Thành.

3. Với vị trí công tác hiện nay trong ngành Tuyên giáo, tôi sẽ góp phần cùng với đội ngũ tuyên giáo của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của huyện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao.

4. Là một đại biểu HĐND tỉnh được các bậc cử tri huyện Yên Thành bầu ra, tôi xin hứa sẽ luôn gắn bó với Tổ đại biểu tại đơn vị ứng cử và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào hoạt động của Tổ. Là cầu nối giữa HĐND tỉnh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành.

Nếu được các bậc cử tri huyện Yên Thành tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa 18, tôi xin hứa luôn cố gắng học tập, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng mà các bậc cử tri đã dành cho tôi.

Trên đây là 4 điểm chính trong chương trình hành động của tôi, rất mong được các bậc cử tri quan tâm, góp ý để tôi tiếp tục hoàn thiện. Tôi xin hứa sẽ cố gắng để thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra theo chức trách, nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh nếu được các bậc cử tri tín nhiệm lựa chọn.