Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phan Đức Đồng

Họ và tên: PHAN ĐỨC ĐỒNG

Ngày, tháng, năm sinh: 14/9/1967

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh

Được sự giới thiệu của Ủy ban Bầu cử tỉnh và qua các bước hiệp thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, tôi rất vinh dự cùng các đồng chí được giới thiệu ứng cử để bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND, lắng nghe ý kiến của cử tri và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Với trách nhiệm là Trưởng Ban Pháp chế, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, tôi đã tích cực tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch; tham gia bàn bạc, thảo luận trình HĐND tỉnh quyết định những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt đã cùng tập thể lãnh đạo Thành phố tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực cho thành phố Vinh.

Nếu được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu Thành phố về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ. Tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng một cách hiệu quả vào thực tế của tỉnh Nghệ An, nhất là đối với sự phát triển của Thành phố.

2. Đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

– Liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; chịu sự giám sát của cử tri; lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời chỉ đạo giải quyết và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các nguyện vọng, đề xuất chính đáng của cử tri và nhân dân.

– Tích cực tham gia các kỳ họp, hoạt động thảo luận, chất vấn, giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh.

3. Trên cương vị là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Tích cực đóng góp ý kiến, phản ánh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vấn đề phát sinh từ thực tiễn của Thành phố cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy. Tranh thủ sự ủng hộ của BTV Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh để tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và thực hiện thành công Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

– Luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan vì lợi ích chung, đảm bảo kỷ cương, đoàn kết trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng. Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả.

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh.

– Với chức trách của mình, tôi sẽ luôn bám nắm cơ sở, quan tâm những địa bàn, đơn vị khó khăn, những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp mà nhân dân quan tâm như: Quản lý đất đai, đô thị, xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng, đảm bảo an ninh trật tự… Đồng thời, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số lĩnh vực trọng tâm, đột phá của thành phố, đó là:

+ Thứ nhất: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trước mắt, tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông; ưu tiên hệ thống thoát nước, xử lý nước thải; chỉnh trang, cải tạo vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh một số tuyến đường… Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và bộ, ngành Trung ương để thúc đẩy sớm triển khai dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

+ Thứ hai: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tập trung triển khai kế hoạch thí điểm xây dựng đô thị thông minh, nhất là các lĩnh vực như: đất đai, giáo dục, y tế, du lịch, phòng chống thiên tai, giao thông thông minh để người dân có thể tiếp cận và giám sát thuận lợi và nhanh nhất các dịch vụ.

+ Thứ ba: Đẩy mạnh cải cách hành chính –  trong đó đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thứ tư: Chăm lo các hoạt động văn hóa, xã hội, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và an sinh xã hội. Đầu tư tương xứng cho giáo dục, đào tạo, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy, học trong thời kỳ hội nhập.

+ Thứ năm: Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra các “điểm nóng” trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Trên đây là kế hoạch của bản thân tôi nếu được cử tri bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi sẽ luôn nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và thành phố Vinh.