Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phạm Tuấn Vinh

Họ và tên: PHẠM TUẤN VINH

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1981

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa

Bản thân tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy giới thiệu tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã, tôi xin cam kết thực hiện chương trình hạnh động của mình như sau:

Trước hết, tôi xin hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện để thực hiện tốt chức năng của người đại biểu dân cử. Chủ động tham gia góp ý, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, HĐND thị xã; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phát hiện các vấn đề mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm, cũng như kịp thời phản ánh các kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh, HĐND thị xã và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thứ hai, với vai trò là người đứng đầu Cấp ủy thị xã Thái Hòa, tôi sẽ cùng với HĐND, UBND thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm của vùng Tây Bắc Nghệ An, kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững, quốc phòng, an ninh được đảm bảo và đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; phấn đấu xây dựng Thái Hòa trở thành đô thị loại III trước năm 2025, tạo tiền đề để trở thành thành phố trước năm 2030.

Để thực hiện được các mục tiêu nói trên, tôi xin đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

(1) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội.

(2) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại III và của thành phố trực thuộc tỉnh. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút các dự án có động lực lớn để tạo liên kết vùng, tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

(3) Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh các loại hình dịch vụ. Tiếp tục thúc đẩy phát triển các dịch vụ có thế mạnh là trung tâm của vùng như: vận tải, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông,…; xây dựng hệ thống hạ tầng thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; quan tâm cải tạo và phát triển hệ thống chợ truyền thống, chợ đầu mối và phố chuyên doanh, phố thương mại.

(4) Quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung, đảm bảo môi trường và theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng. Ưu tiên thu hút phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp nhẹ ứng dụng công nghệ tiên tiến gắn với nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu sản phẩm của địa phương.

(5) Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng khuyến khích, vận động nông dân ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất hữu cơ, ưu tiên các sản phẩm cây, con đặc sản có giá trị cao. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu phù hợp với định hướng phát triển đô thị và phát triển du lịch sinh thái.

(6) Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tương xứng với sự phát triển kinh tế. Tập trung xây dựng thị xã Thái Hòa trở thành trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đào tạo nghề chất lượng cao cho khu vực Tây Bắc. Chăm lo công tác chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc chính đáng của Nhân dân.

Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh và thực hiện thành công 6 nhóm nhiệm vụ nêu trên, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 5 nhóm giải pháp sau đây:

(1) Tập trung nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện tốt chức trách người đứng đầu cấp ủy thị xã, đồng thời dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

(2) Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; chịu sự giám sát của cử tri và nhân dân; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; quan tâm lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

(3) Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, HĐND thị xã. Trong đó, sẽ kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa sớm trở thành đô thị loại III.

(4) Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

(5) Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và Nhân dân, bản thân tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và nghiêm túc thực hiện tốt phong cách người cán bộ công bộc của dân, trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với Nhân dân./.