Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phạm Thị Hậu

Họ và tên: PHẠM THỊ HẬU

Ngày, tháng, năm sinh: 11/3/1987

Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức; Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 gồm: 20 xã và 1 thị trấn (thuộc huyện Yên Thành). Hôm nay được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và đơn vị bầu cử số 6 tổ chức cho Đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nói chung, trong đó có bản thân tôi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến Ban tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất.

Là công chức của Liên đoàn Lao động huyện được 1 năm, trưởng thành từ cơ sở, trước đây bản thân là một công chức cấp xã, phụ trách mảng chính sách xã hội và một số nhiệm vụ khác được Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã phân công tại huyện Quỳ Châu. Trong quá trình công tác bản thân đã ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân cho nên tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

5. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc, tháo gỡ các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Vì vậy, cho dù bản thân có trúng cử hay không trúng cử, tôi vẫn phải nổ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp phần sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.